W opinii Irena Bal pisze m.in.: "...istnieją dwie akwarele Piotra Michałowskiego przedstawiające Emira Rzewuskiego [...]. Obie akwarele powtarzają prawie identyczny rysunek. W twórczości Piotra Michałowskiego nie jest to niczym niezwykłym".
Literatura (wybór):
- archiwum prof. Jerzego Sienkiewicza w Instytucie Sztuki PAN (maszynopis),
- Wanda Czernic-Żalińska, Salon Skąpiec w Warszawie... w: Rocznik Muzeum Narodowego t. X, s. 471-510.

51
Piotr MICHAŁOWSKI (Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce k. Krakowa 1855)

EMIR RZEWUSKI NA KONIU

akwarela, gwasz na podrysie ołówkowym, 36 x 24,5 cm, podpisany obcą ręką p.d. "P. Michałowski".
Ekspertyza Ireny Bal.
Proweniencja:
do 1942 roku - kolekcja doktora Wincentego Łepkowskiego, znanego krakowskiego kolekcjonera i przyjaciela artystów;
do 1986 r. - w zbiorach Wandy Czernic-Żalińskiej.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W opinii Irena Bal pisze m.in.: "...istnieją dwie akwarele Piotra Michałowskiego przedstawiające Emira Rzewuskiego [...]. Obie akwarele powtarzają prawie identyczny rysunek. W twórczości Piotra Michałowskiego nie jest to niczym niezwykłym".
Literatura (wybór):
- archiwum prof. Jerzego Sienkiewicza w Instytucie Sztuki PAN (maszynopis),
- Wanda Czernic-Żalińska, Salon Skąpiec w Warszawie... w: Rocznik Muzeum Narodowego t. X, s. 471-510.