Artystka poprzez różne media zmierza do osiągnięcia wizualnych przedstawień świata pozbawionego antropocentrycznego punktu widzenia, świata, w którym człowiek odgrywa taką samą rolę jak przyroda. Jej podejście do przyrody nawiązuje do poglądów Brunona Latoura, który proponuje kolektyw bez obszaru zewnętrznego - czyli takiego, który obejmuje ludzi i nie-ludzi, czyli wszelkie formy życia, elementy przyrody nieożywionej i artefakty. Co ważne, jak podkreśla Latour, nie można najpierw odseparować się od natury, a później przemawiać w jej imieniu.

Absolwentka ASP w Poznaniu. Artystka interdyscyplinarna, tworząca wideo, malarstwo, rysunek, fotografie, obiekty rzeźbiarskie i teledyski. Mieszka w Warszawie, ale jej prace powstają na wsi. Koncentruje się na badaniu złożonych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Interesuje ją proces wnikania i wikłania się człowieka w przyrodę, by stać się jej integralną częścią.

54
Julita PALUSZKIEWICZ (ur. 1981, Poznań)

Emergencja, 2012 r.

akryl, olej, technika mieszana/płótno, 65 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ` `Emergencja`, 2012 | 65 x 65 cm | olej, akryl; technika własna | mieszana | Julka Paluszkiewicz`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Artystka poprzez różne media zmierza do osiągnięcia wizualnych przedstawień świata pozbawionego antropocentrycznego punktu widzenia, świata, w którym człowiek odgrywa taką samą rolę jak przyroda. Jej podejście do przyrody nawiązuje do poglądów Brunona Latoura, który proponuje kolektyw bez obszaru zewnętrznego - czyli takiego, który obejmuje ludzi i nie-ludzi, czyli wszelkie formy życia, elementy przyrody nieożywionej i artefakty. Co ważne, jak podkreśla Latour, nie można najpierw odseparować się od natury, a później przemawiać w jej imieniu.

Absolwentka ASP w Poznaniu. Artystka interdyscyplinarna, tworząca wideo, malarstwo, rysunek, fotografie, obiekty rzeźbiarskie i teledyski. Mieszka w Warszawie, ale jej prace powstają na wsi. Koncentruje się na badaniu złożonych relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Interesuje ją proces wnikania i wikłania się człowieka w przyrodę, by stać się jej integralną częścią.