Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego oraz w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego w 2000 r. obronił zdobywając wyróżnienie rektorskie. Absolwent Studium Pedagogicznego warszawskiej ASP, a od 2009 roku nauczyciel mianowany. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, specjalizacja sztuki piękne.
Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, m.in.: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004) zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego, na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006) uzyskał 3 nagrodę. W 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii” i „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce „Man + Woman = Creation” oraz „Nowych Tendencjach w Malarstwie Polskim” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego prace można było zobaczyć na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro - art 2007” w Łodzi. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „EXIT – nowa sztuka w Polsce” oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 roku brał udział w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 5” w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” - za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej oraz własną twórczość malarską.
W latach 1997 – 2000 pełnił obowiązki asystenta na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; pracownia rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego. Następnie do 2003 roku asystent na macierzystym wydziale. Od 2003 roku do chwili obecnej nauczyciel rysunku i malarstwa w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” w Warszawie. Od 2005 roku instruktor rysunku i malarstwa w Magazynie Sztuk – filii Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Od 2009 roku nauczyciel akademicki - Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie (obecnie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

42
Marek EJSMOND-ŚLUSARCZYK (ur. 1974)

Elizjum II, 2012

akryl/płótno, 90 x 130 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Marek Ejsmond- | -Ślusarczyk | 2012 | ELIZJUM (2) | akryl, 90 x 130 cm'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego oraz w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej prof. Mirosława Duchowskiego w 2000 r. obronił zdobywając wyróżnienie rektorskie. Absolwent Studium Pedagogicznego warszawskiej ASP, a od 2009 roku nauczyciel mianowany. W 2014 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, specjalizacja sztuki piękne.
Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów, m.in.: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie (2004) zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego, na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych (2006) uzyskał 3 nagrodę. W 2006 r. uczestniczył w wydarzeniach: „Warszawa w Sofii” i „Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie”, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce „Man + Woman = Creation” oraz „Nowych Tendencjach w Malarstwie Polskim” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego prace można było zobaczyć na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w tamtejszym BWA oraz na I Międzynarodowym Biennale Obrazu „Quadro - art 2007” w Łodzi. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika „EXIT – nowa sztuka w Polsce” oraz był stypendystą Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2008 roku brał udział w Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 5” w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” - za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej oraz własną twórczość malarską.
W latach 1997 – 2000 pełnił obowiązki asystenta na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; pracownia rysunku prof. Marka Wyrzykowskiego. Następnie do 2003 roku asystent na macierzystym wydziale. Od 2003 roku do chwili obecnej nauczyciel rysunku i malarstwa w Państwowym Ognisku Artystycznym „Nowolipki” w Warszawie. Od 2005 roku instruktor rysunku i malarstwa w Magazynie Sztuk – filii Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Od 2009 roku nauczyciel akademicki - Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie (obecnie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.