Obiekt powstał prawdopodobnie poza pracownią artysty, podczas wyjazdu plenerowego, warsztatów teatralnych. Być może wykonany wedle zaleceń artysty jako element dekoracji scenograficznej.
W załączeniu ekspertyza Teresy Marii Lisek.
Studiował na Wydziale Rze¼by warszawskiej ASP. W latach 1957-68 pracował jako nauczyciel w Szkole Kenara w Zakopanem. W latach 1970-71 pracował jako scenograf w Teatrze Polskim we Wrocławiu i pedagog tamtejszej PWSSP. W 1961 roku został członkiem międzynarodowej grupy artystów i pisarzy Phases skupionej wokół pisma o tej samej nazwie. Znany przede wszystkim jako twórca monumentalnych rze¼b i łączonych wraz z ich realizacją akcji efemerycznych - Słoneczny rydwan, Płomienne ptaki, Ogniste ptaki, Płonące sztandary. Równolegle ze "Sztandarami" i realizacjami monumentalnymi tworzył kameralne rze¼by. Mieszkał i tworzył w Zakopanem, gdzie od 1985 działa autorska galeria jego prac - dziś oddział Muzeum Tatrzańskiego. W 2005 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizowało wielką, monograficzną wystawę artysty.

125
Władysław HASIOR (1928-1999)

ELEMENT SCENOGRAFICZNY KOMPOZYCJA Z MATKź BOSKź

technika własna, sztandar,
286 x 125 cm
sygn. na odwrocie: `HasiorW`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obiekt powstał prawdopodobnie poza pracownią artysty, podczas wyjazdu plenerowego, warsztatów teatralnych. Być może wykonany wedle zaleceń artysty jako element dekoracji scenograficznej.
W załączeniu ekspertyza Teresy Marii Lisek.
Studiował na Wydziale Rze¼by warszawskiej ASP. W latach 1957-68 pracował jako nauczyciel w Szkole Kenara w Zakopanem. W latach 1970-71 pracował jako scenograf w Teatrze Polskim we Wrocławiu i pedagog tamtejszej PWSSP. W 1961 roku został członkiem międzynarodowej grupy artystów i pisarzy Phases skupionej wokół pisma o tej samej nazwie. Znany przede wszystkim jako twórca monumentalnych rze¼b i łączonych wraz z ich realizacją akcji efemerycznych - Słoneczny rydwan, Płomienne ptaki, Ogniste ptaki, Płonące sztandary. Równolegle ze "Sztandarami" i realizacjami monumentalnymi tworzył kameralne rze¼by. Mieszkał i tworzył w Zakopanem, gdzie od 1985 działa autorska galeria jego prac - dziś oddział Muzeum Tatrzańskiego. W 2005 roku Muzeum Narodowe w Warszawie zorganizowało wielką, monograficzną wystawę artysty.