Fotografik. W latach 1972-74 studiował w Škole Vytvarnej Fotografie w Brnie (dyplom w 1974 r.). Działalność w zakresie fotografii rozpoczął w latach 70. od fotografii metaforycznej, ale z wpływami konceptualnymi. W II połowie lat 90. tworzył foto-obiekty. W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii HOMMAGE A... poświeconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90 - tych artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka BIAŁO-CZERWONO-CZARNA (1999 r.) opowiadająca o Polsce lat 90 - tych. Od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z koncepcją dokumentu fotograficznego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

144
Wojciech PRAŻMOWSKI (ur. 1949, Częstochowa)

"Ech wojenko, wojenko...", z cyklu: "Album rodzinny" , 1987

fotomontaż, odbitka żelatynowo-srebrowa, sepia, vintage print/papier barytowy, 29,5 x 39 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwociu: 'WOJCIECH PRAŻMOWSKI, 1987 | POLAND | "AH, WAR, WAR..."

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Fotografik. W latach 1972-74 studiował w Škole Vytvarnej Fotografie w Brnie (dyplom w 1974 r.). Działalność w zakresie fotografii rozpoczął w latach 70. od fotografii metaforycznej, ale z wpływami konceptualnymi. W II połowie lat 90. tworzył foto-obiekty. W 1995 roku rozpoczął wykonywanie serii HOMMAGE A... poświeconej wybitnym twórcom XX wieku. W końcu lat 90 - tych artysta sięgnął do dokumentu fotograficznego, czego podsumowaniem jest książka BIAŁO-CZERWONO-CZARNA (1999 r.) opowiadająca o Polsce lat 90 - tych. Od początku XXI wieku stosuje połączenie fotografii barwnej z koncepcją dokumentu fotograficznego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.