709
E.P.N.S.

Koszyk z ażurowym kołnierzem
plater; 35 x 22 x 18,5 cm;
na spodzie oznaczenia: E. P. N. S. / BENEDICT / CANADA / PROCTOR / 1897;
1 poł. XX w

Zobacz katalog

REMPEX

29. Aukcja Wyprzedażowa - ze Zbiorów Kolekcjonera

22.09.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł