Katarzyna Szeszycka odbiera rzeczywistość z intensywnością i świeżością dziecka. Albo przypomina sobie to wyraźne spojrzenie i mocne odczuwanie kilkulatka, patrząc na swoje zdjęcia z dzieciństwa przetwarzane malarsko w swoich pracach. Notatka fotograficzna czy video jest dziś naturalnym elementem warsztatu artystycznego, nowym szkicownikiem. Inspiracje różnego rodzaju zapisem elektronicznym i kadrem fotograficznym widać w obrazach, choć eksponują one z drugiej strony naturalność i spontaniczność gestu artystycznego. Szeszycka flirtuje ze starą koncepcją infinito. Jej płótna grają zagruntowaną przestrzenią. Budują nastrój, rozpościerają narrację, wywołują niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Gra możliwa jest dzięki wysokiej świadomości kulturowej i samoświadomości artystki.

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni rysunku Anny Tyczyńskiej oraz w pracowni malarstwa prof. ASP Andrzeja Leśnika. Wraz z Ewą Wawrow tworzy grupę artystyczną „słaba grupa” skoncentrowaną głównie na wideoarcie. Artystka wyjątkowo potrafi budować nastrój, rozpościerać narrację, wywoływać niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Prace malarki znajdują się w kolekcjach polskich zagranicznych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

139
Katarzyna SZESZYCKA (ur. 1983)

Dźwig portowy

olej/płótno, 80 x 70 cm
sygnowany na blejtramie: ‘Katarzyna Szeszycka’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Katarzyna Szeszycka odbiera rzeczywistość z intensywnością i świeżością dziecka. Albo przypomina sobie to wyraźne spojrzenie i mocne odczuwanie kilkulatka, patrząc na swoje zdjęcia z dzieciństwa przetwarzane malarsko w swoich pracach. Notatka fotograficzna czy video jest dziś naturalnym elementem warsztatu artystycznego, nowym szkicownikiem. Inspiracje różnego rodzaju zapisem elektronicznym i kadrem fotograficznym widać w obrazach, choć eksponują one z drugiej strony naturalność i spontaniczność gestu artystycznego. Szeszycka flirtuje ze starą koncepcją infinito. Jej płótna grają zagruntowaną przestrzenią. Budują nastrój, rozpościerają narrację, wywołują niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Gra możliwa jest dzięki wysokiej świadomości kulturowej i samoświadomości artystki.

Studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni rysunku Anny Tyczyńskiej oraz w pracowni malarstwa prof. ASP Andrzeja Leśnika. Wraz z Ewą Wawrow tworzy grupę artystyczną „słaba grupa” skoncentrowaną głównie na wideoarcie. Artystka wyjątkowo potrafi budować nastrój, rozpościerać narrację, wywoływać niepokój. Niepokój na styku różnych kontekstów kulturowych, na granicy tradycji i nowoczesności, na granicy tego co rustykalne i industrialne, męskie i żeńskie. Prace malarki znajdują się w kolekcjach polskich zagranicznych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.