KOWALSKI TOMASZ

Praca prezentowana na wystawie "Człowiek bez właściwości", Art Agenda Nova, Kraków, 2006.

Urodzony w 1984 w Szczebrzeszynie. Mieszka i pracuje w Berlinie i Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, jest autorem kolażami, instalacji i prac wideo. Jest członkiem efemerycznych formacji muzycznych. Jego prace wystawiane były m.in. we Wiedniu, Antwerpii czy Berlinie. Kowalski debiutował w 2006 roku w krakowskiej Galerii Nova jeszcze jako student i został zaliczony przez krytykę do generacji artystów określonej mianem "zmęczonych rzeczywistością", twórców zwracających się w stronę estetyki surrealistycznej, onirycznej poetyki. Zagadkowym postaciom z jego obrazów towarzyszą często atrybuty sugerujące niebezpieczeństwo, niejasne zagrożenie, opresję.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

16
Tomasz KOWALSKI (ur. 1984, Szczebrzeszyn)

Dziewczynka z ptaszkiem, 2006,

olej na płótnie, 24 x 32,5 cm,
sygn. centralnie 'TOMEK KOWALSKI 2006'


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

KOWALSKI TOMASZ

Praca prezentowana na wystawie "Człowiek bez właściwości", Art Agenda Nova, Kraków, 2006.

Urodzony w 1984 w Szczebrzeszynie. Mieszka i pracuje w Berlinie i Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, jest autorem kolażami, instalacji i prac wideo. Jest członkiem efemerycznych formacji muzycznych. Jego prace wystawiane były m.in. we Wiedniu, Antwerpii czy Berlinie. Kowalski debiutował w 2006 roku w krakowskiej Galerii Nova jeszcze jako student i został zaliczony przez krytykę do generacji artystów określonej mianem "zmęczonych rzeczywistością", twórców zwracających się w stronę estetyki surrealistycznej, onirycznej poetyki. Zagadkowym postaciom z jego obrazów towarzyszą często atrybuty sugerujące niebezpieczeństwo, niejasne zagrożenie, opresję.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.