malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz. Urodził się w 1950 roku w Lublinie. Pracuje twórczo od 1968 roku. Podróżował, żył ze sztuki w różnych miastach, także wiele lat w Paryżu. Stworzył i prowadził galerię w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz był aktywną i barwną postacią jego środowiska artystycznego. Za szczególnie cenne uważa rozmowy o plastyce i filozofii ze znanym krytykiem sztuki, Januszem Jaremowiczem. Zaowocowały one dwoma tekstami Jaremowicza na łamach "Literatury" o artystycznych poczynaniach Tramecourta. Jest on członkiem ZPAMiG od 1988 roku, był stypendystą MKiS w latach 1971-1998. Prace jego znajdują się w muzeach i licznych kolekcjach prywatnych. Wystawiał w kraju i za granicą. Wybrane wystawy indywidualne: Muzeum Kazimierza Dolnego - Galeria Letnia, Kazimierz, 1988; Marin - Art, pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Paryżu, Paryż, 1990; Instytut Polski, Paryż, 1993; Muzeum Nadwiślańskie - Kamienica Celejowska, Kazimierz, 1994.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

094
Daniel Jerzy de TRAMECOURT (1950 - 2015 Łódź)

Dziewczynka z piłką, 1996

olej/płótno, 66 x 55 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Daniel 96'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz. Urodził się w 1950 roku w Lublinie. Pracuje twórczo od 1968 roku. Podróżował, żył ze sztuki w różnych miastach, także wiele lat w Paryżu. Stworzył i prowadził galerię w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz był aktywną i barwną postacią jego środowiska artystycznego. Za szczególnie cenne uważa rozmowy o plastyce i filozofii ze znanym krytykiem sztuki, Januszem Jaremowiczem. Zaowocowały one dwoma tekstami Jaremowicza na łamach "Literatury" o artystycznych poczynaniach Tramecourta. Jest on członkiem ZPAMiG od 1988 roku, był stypendystą MKiS w latach 1971-1998. Prace jego znajdują się w muzeach i licznych kolekcjach prywatnych. Wystawiał w kraju i za granicą. Wybrane wystawy indywidualne: Muzeum Kazimierza Dolnego - Galeria Letnia, Kazimierz, 1988; Marin - Art, pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Paryżu, Paryż, 1990; Instytut Polski, Paryż, 1993; Muzeum Nadwiślańskie - Kamienica Celejowska, Kazimierz, 1994.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.