WYSTAWIANY:
Anna Ostoya, Prezentacja, Galeria Zderzak, Kraków 07-26.05.2004

„We współczesnej sztuce można łączyć tekst, obraz, dźwięk, zapach, dwuwymiarowość, trójwymiarowość, wirtualność, fakty i fantazje, informacje i ambicje z innych dziedzin, jak nauka, film czy literatura w całość, która wyraża się poza słowem. Ten potencjał sztuki postrzegam jako szansę – np. podejmowanych w przyszłości eksperymentów mogących dopomóc nam w znalezieniu nowych dróg poznania”.
Anna Ostoya

Anna Ostoya tworzy w Krakowie i Nowym Jorku, i to właśnie klimat drugiego z tych miast w połączeniu z wcześniejszą edukacją w Paryżu i Frankfurcie zdaje się wywierać silny wpływ na popkulturowe zapożyczenia, którymi posługuje się Ostoya. Widać tę tendencję, pomimo iż tworząca przy użyciu różnorodnych mediów artystka skłania się przede wszystkim w kierunku konceptualnego kolażu, za pomocą którego gra z utartymi konwencjami i bawi się pojęciami. „Dziewczyna z lodem i bez loda” (2003) jest przykładem pracy, w której pierwsza sfera znaczeniowej gry ma miejsce jeszcze w płaszczyźnie języka, tytułu pracy, który jednoznacznie sugeruje oczywistą w swej prostocie abstrakcję. Kolejny poziom dekonstrukcji to poziom wizualny. Tytułowa dziewczyna trzyma rożek z lodami pod groteskowym dla widza kątem prostym. Trzymany tak rożek, z punktu widzenia dziewczyny, przestaje być tym, czym jest dla widza przyglądającemu się płótnu z boku – słodkim deserem. Równocześnie kuriozalny kąt, pod którym lód jest trzymany, zdaje się podważać realność ukazanej sytuacji, ostatecznie też dowodząc, że paradoksalny dualizm zawarty w tytule jest osiągalny i zależny wyłącznie od dwóch oddzielnych od siebie punktów widzenia. Podobnie rysy „dziewczyny” zdają się mieć w sobie więcej cech dojrzałej kobiety niż kilkulatki, zmuszając widza do kontestowania każdej z części przewrotnego tytułu. Poprzez ten zabieg Ostoya w subtelny sposób ujawnia rządzące światem prawdy o zależności pomiędzy obrazem lub rzeczywistością a ich opisem, który często wysuwa się na pierwszy plan, całkowicie dominując interpretację dzieła.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

13
Anna OSTOYA (ur. 1978)

"Dziewczyna z lodem i bez loda", 2003

technika własna/płótno, 60 x 80 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Anna Ostoya | 2003 | Dziewczyna z lodem i bez loda'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

WYSTAWIANY:
Anna Ostoya, Prezentacja, Galeria Zderzak, Kraków 07-26.05.2004

„We współczesnej sztuce można łączyć tekst, obraz, dźwięk, zapach, dwuwymiarowość, trójwymiarowość, wirtualność, fakty i fantazje, informacje i ambicje z innych dziedzin, jak nauka, film czy literatura w całość, która wyraża się poza słowem. Ten potencjał sztuki postrzegam jako szansę – np. podejmowanych w przyszłości eksperymentów mogących dopomóc nam w znalezieniu nowych dróg poznania”.
Anna Ostoya

Anna Ostoya tworzy w Krakowie i Nowym Jorku, i to właśnie klimat drugiego z tych miast w połączeniu z wcześniejszą edukacją w Paryżu i Frankfurcie zdaje się wywierać silny wpływ na popkulturowe zapożyczenia, którymi posługuje się Ostoya. Widać tę tendencję, pomimo iż tworząca przy użyciu różnorodnych mediów artystka skłania się przede wszystkim w kierunku konceptualnego kolażu, za pomocą którego gra z utartymi konwencjami i bawi się pojęciami. „Dziewczyna z lodem i bez loda” (2003) jest przykładem pracy, w której pierwsza sfera znaczeniowej gry ma miejsce jeszcze w płaszczyźnie języka, tytułu pracy, który jednoznacznie sugeruje oczywistą w swej prostocie abstrakcję. Kolejny poziom dekonstrukcji to poziom wizualny. Tytułowa dziewczyna trzyma rożek z lodami pod groteskowym dla widza kątem prostym. Trzymany tak rożek, z punktu widzenia dziewczyny, przestaje być tym, czym jest dla widza przyglądającemu się płótnu z boku – słodkim deserem. Równocześnie kuriozalny kąt, pod którym lód jest trzymany, zdaje się podważać realność ukazanej sytuacji, ostatecznie też dowodząc, że paradoksalny dualizm zawarty w tytule jest osiągalny i zależny wyłącznie od dwóch oddzielnych od siebie punktów widzenia. Podobnie rysy „dziewczyny” zdają się mieć w sobie więcej cech dojrzałej kobiety niż kilkulatki, zmuszając widza do kontestowania każdej z części przewrotnego tytułu. Poprzez ten zabieg Ostoya w subtelny sposób ujawnia rządzące światem prawdy o zależności pomiędzy obrazem lub rzeczywistością a ich opisem, który często wysuwa się na pierwszy plan, całkowicie dominując interpretację dzieła.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.