Studium postaci francuskiej mleczarki w charakterystycznym czepku pochodzi z wczesnego okresu twórczości Wyspiańskiego; powstało jeszcze podczas jego pobytu w Paryżu, gdzie artysta spędził lata 1892, 1893 i część roku 1894. Umieszczona przy sygnaturze litera P., powtarzająca się i na innych pracach z tego okresu wskazuje właśnie na Paryż, jako na miejsce powstania obrazu.

Obraz wymieniony:
- [katalog] Wystawa nieznanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, [Drukarnia Związkowa w Krakowie] Warszawa Mazowiecka 9, czerwiec 1936. s. nlb., nr kat. 46 [tytuł: Dziewczyna w czepcu].

Warto jeszcze przypomnieć wzmiankowaną wyżej "Wystawę nieznanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego". Otwarta w czerwcu 1936 w Salonie Philipsa przy ul. Mazowieckiej 9 wystawa zgromadziła 60 różnorakich prac artysty (w tym 4 płaskorzeźby, 48 kart "Zielnika", rękopisy). Dzieła te pochodziły z krakowskich kolekcji Włodzimierza Żuławskiego oraz Heleny (córki Wyspiańskiego) i Adama Chmurskich. Połączona ze sprzedażą wystawa, spotkała się jednak z miernym zainteresowaniem warszawskiej publiczności. W prasowych recenzjach i informacjach o tejże wystawie powtarzał się ton żalu, a także zadziwienia obojętnością dla sztuki wybitnego artysty. Część zgromadzonych prac kupiły Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie, część rozproszyła się w zbiorach prywatnych.

52
Stanisław WYSPIAŃSKI (1869 Kraków - 1907 Kraków)

DZIEWCZYNA W CZEPCU. PARYSKA MLECZARKA, ok. 1893

kredka, pastel, papier na tekturze
60,5 x 43 cm
sygn. po lewej: SW | P.
Na odwr. u góry tekst-atest Maurycego Fajertaga (patrz poz. kat. 50) potwierdzającego autorstwo Wyspiańskiego (napis atramentem): Autentyczność obrazu p.t. "Dziewczyna w czepcu" | jako pracę ś.p. Stanisława Wyspiańskiego | stwierdzam. Warszawa d. 4. III. 1936 | M Fajertag
Po obu stronach cytowanego podpisu rzeczoznawcy - okrągłe pieczątki z tekstem w otoku: MAURYCY FAJERTAG · ekspert przysięgły
Poniżej naklejona karta - załącznik do zbiorczego pisma Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków z dnia 2 sierpnia 1947 roku, zezwalającego na wywóz obrazu za granicę; maszynopis opatrzony podpisem generalnego konserwatora i pięcioma okrągłymi stemplami Ministerstwa Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej.

Proweniencja:
Pierwszym właścicielem obrazu był Włodzimierz Żuławski (zm. 1934) z Krakowa, wielbiciel twórczości Wyspiańskiego i posiadacz największej w Polsce kolekcji dzieł artysty. Po jego śmierci obraz wraz z resztą zbioru pokazany został w Warszawie na "Wystawie nieznanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego" w 1936 roku, gdzie zakupił go jeden z prywatnych kolekcjonerów. Po wojnie, w roku 1947 - wraz z innymi obrazami tegoż kolekcjonera - został wywieziony do Kanady i dotąd pozostawał w troskliwych rękach tej samej rodziny.

* opłata organizacyjna w wys. 26%

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studium postaci francuskiej mleczarki w charakterystycznym czepku pochodzi z wczesnego okresu twórczości Wyspiańskiego; powstało jeszcze podczas jego pobytu w Paryżu, gdzie artysta spędził lata 1892, 1893 i część roku 1894. Umieszczona przy sygnaturze litera P., powtarzająca się i na innych pracach z tego okresu wskazuje właśnie na Paryż, jako na miejsce powstania obrazu.

Obraz wymieniony:
- [katalog] Wystawa nieznanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, [Drukarnia Związkowa w Krakowie] Warszawa Mazowiecka 9, czerwiec 1936. s. nlb., nr kat. 46 [tytuł: Dziewczyna w czepcu].

Warto jeszcze przypomnieć wzmiankowaną wyżej "Wystawę nieznanych dzieł Stanisława Wyspiańskiego". Otwarta w czerwcu 1936 w Salonie Philipsa przy ul. Mazowieckiej 9 wystawa zgromadziła 60 różnorakich prac artysty (w tym 4 płaskorzeźby, 48 kart "Zielnika", rękopisy). Dzieła te pochodziły z krakowskich kolekcji Włodzimierza Żuławskiego oraz Heleny (córki Wyspiańskiego) i Adama Chmurskich. Połączona ze sprzedażą wystawa, spotkała się jednak z miernym zainteresowaniem warszawskiej publiczności. W prasowych recenzjach i informacjach o tejże wystawie powtarzał się ton żalu, a także zadziwienia obojętnością dla sztuki wybitnego artysty. Część zgromadzonych prac kupiły Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie, część rozproszyła się w zbiorach prywatnych.