Malarz, grafik, pedagog, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Wojnarskiego i Mehoffera, naukę uzupełniał studiując historię sztuki na UJ. Aktywnie uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą ( Lwów, Wilno, Łódź, Kraków, Minneapolis, Milwaukee). Był członkiem Tow. Polskich Art. Grafików oraz ugrupowania Zwornik. Z technik graficznych uprawiał litografię i drzeworyt.

83
Zygmunt KRÓL (1899 - 1983)

Dziewczyna

litografia (sangwina), 21 x 19,5 cm
sygn. oł. p.d.: Król Zygmunt; p.d. dedykacja: Kol. Dąbrowskiemu z prośbą o pamięć.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarz, grafik, pedagog, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Wojnarskiego i Mehoffera, naukę uzupełniał studiując historię sztuki na UJ. Aktywnie uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą ( Lwów, Wilno, Łódź, Kraków, Minneapolis, Milwaukee). Był członkiem Tow. Polskich Art. Grafików oraz ugrupowania Zwornik. Z technik graficznych uprawiał litografię i drzeworyt.