120
Malarz nieokreślony, XIX w.

Dziecko z owocami

olej, karton naklejony na tekturę; 29,5 x 24 cm.
Urokliwy biedermeierowski obrazek.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 3 600 zł
Estymacja: 4 000 - 4 800 zł