POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Stanisław Klimowski 1891-1982, Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice, 1983

Temat dziecka w sztuce nie zawsze był obecny jako autonomiczny topos popularny w malarstwie czy rzeźbie. Przez stulecia dzieciństwo traktowane było jako uciążliwy i śmiertelnie niebezpieczny etap przejściowy, prowadzący do stania się pełnoprawnym człowiekiem i tym samym niezależnym modelem. Początkowo temat dziecka występował w malarstwie polskim od najdawniejszych przekazów – najpierw wyłącznie pod postacią Dzieciątka Jezus. Myślenie nie-sakralnym uosobieniem dziecka zmieniło się w dobie Oświecenia. Jednak dopiero XIX wiek przyniósł odmienne spojrzenie na temat dzieciństwem w obszarze zarówno psychologii oraz rodzącej się wówczas pedagogiki. Zmieniające się postrzeganie dziecka i dzieciństwa – zarówno w poglądach filozoficzno-pedagogicznych, jak i w praktyce wychowawczej – miało bezpośredni wpływ na ukazanie małego modela w przedstawieniach ikonograficznych. Równolegle zmieniał się model rodziny, a relacje rodziców z potomstwem stawały się bliższe i mniej formalne. Odbicie tych zmian odnaleźć można w ikonografii, która od XIX wieku czyni z tego tematu zupełnie autonomiczny motyw w sztuce.

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u T. Axentowicza i J. Malczewskiego. Otrzymał wiele wyróżnień m. in. został zaproszony do wzięcia udziału w wystawie "Sztuka", na której swoje prace wystawiał także jego nauczyciel T. Axentowicz. Malował portrety i pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

173
Stanisław KLIMOWSKI (Kraków 1891 - Katowice 1982)

"Dzieci z klockami", 1928

olej/płótno, 62 x 49 cm
sygnowany monogramem l.d.: 'St.Klimowski'
na odwrociu papierowa nalepka Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach z opisem obrazu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Stanisław Klimowski 1891-1982, Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice, 1983

Temat dziecka w sztuce nie zawsze był obecny jako autonomiczny topos popularny w malarstwie czy rzeźbie. Przez stulecia dzieciństwo traktowane było jako uciążliwy i śmiertelnie niebezpieczny etap przejściowy, prowadzący do stania się pełnoprawnym człowiekiem i tym samym niezależnym modelem. Początkowo temat dziecka występował w malarstwie polskim od najdawniejszych przekazów – najpierw wyłącznie pod postacią Dzieciątka Jezus. Myślenie nie-sakralnym uosobieniem dziecka zmieniło się w dobie Oświecenia. Jednak dopiero XIX wiek przyniósł odmienne spojrzenie na temat dzieciństwem w obszarze zarówno psychologii oraz rodzącej się wówczas pedagogiki. Zmieniające się postrzeganie dziecka i dzieciństwa – zarówno w poglądach filozoficzno-pedagogicznych, jak i w praktyce wychowawczej – miało bezpośredni wpływ na ukazanie małego modela w przedstawieniach ikonograficznych. Równolegle zmieniał się model rodziny, a relacje rodziców z potomstwem stawały się bliższe i mniej formalne. Odbicie tych zmian odnaleźć można w ikonografii, która od XIX wieku czyni z tego tematu zupełnie autonomiczny motyw w sztuce.

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u T. Axentowicza i J. Malczewskiego. Otrzymał wiele wyróżnień m. in. został zaproszony do wzięcia udziału w wystawie "Sztuka", na której swoje prace wystawiał także jego nauczyciel T. Axentowicz. Malował portrety i pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.