337
DZBANEK Z LEGENDĄ O SMOKU WAWELSKIM, Gdańsk, U. Eushof, 1906

Miedź, wys. 23 cm
Sygnatura ryta: U. Eushof / Freie Stadt Danzig / 1906 / Hempel Reysler
Na brzuścu wyryte: Legenda Gdańska o Smoku Wawelskim podług pieśni bardów naszych spisywana / w 17 wierszach treść legendy / legenda wg Kroniki Zamkowej w Olsztynie z języka niemieckiego / przetłumaczył, opracował ku chwale ojczyzny Danzig 1906 Beckmann

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji