742
[DYPLOM KOWALSKI]

Dyplom potwierdzający nabycie uprawnień do podkuwania koni dla potrzeb wojska, dat. 12 XII 1913 w Królewcu (Ozdobny blankiet form. 47,5x36 cm. W górnej części, na szarfie nadruk "Königliche Militär-Lehrschmiede Königsberg i. Pr.", poniżej, wewnątrz podkowy orzeł królewski, poniżej: "Zeugnis". Po bokach, wewnątrz szerokiej ozdobnej bordiury scena podkuwania konia i kowal z koniem. Dyplom został wydany przez wojskową komisję egzaminacyjną Otto Schneiderowi z regimentu artylerii polowej. Stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji