637
Dyplom - Komisja Rządowa Wyznań

Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1821
Dyplom mianujący Pawła Tomaszkiewicza
nauczycielem Szkoły Wydziałowej
w Wąchocku. Z autografem ówczesnego
ministra oświaty St. Grabowskiego (1780-
1845) i sekretarza J. Głuszyńskiego;
papier czerpany z portretem cara Aleksandra
i herbem Królestwa Polskiego; 34,3 x 21,2 cm
(złożony na pół);
Warszawa, 18 VIII 1821

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji