POCHODZENIE:
dom aukcyjny Agra-Art, Warszawa, październik 2018
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

3003
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868 Kraków - 1953 Kraków)

"Dworek", 1902

olej/tektura, 25 x 34 cm

na odwrociu papierowa nalepka salonu Desy przy ul. Foksal 21 oraz nalepka domu aukcyjnego Agra-Art w Warszawie

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wsi spokojna, wsi wesoła - aukcja online

26.07.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 17 000 - 20 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Agra-Art, Warszawa, październik 2018
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.