Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał na wydziale malarstwa pod kierunkiem Jana Szacenbacha. Zajmuje się malarstwem figuratywnym i grafiką. W czasie stanu wojennego działał w ruchu kultury niezależnej. Od 1995 jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureat II Krajowego Biennale Młodych „Droga i Prawda”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

034
Jarosław KAWIORSKI (ur. 1955 r., Nowy Sącz)

Dwie kobiety na brązowym tle, 1994

olej/płótno, 150 x 111 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

02.07.2020

19:00

Sprzedane 3 000 zł (3 690 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 200 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom uzyskał na wydziale malarstwa pod kierunkiem Jana Szacenbacha. Zajmuje się malarstwem figuratywnym i grafiką. W czasie stanu wojennego działał w ruchu kultury niezależnej. Od 1995 jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureat II Krajowego Biennale Młodych „Droga i Prawda”.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.