153
DWA KWITY Z PODDYMNEGO I DWA ODCINKI WPŁATY, 1790

Druki wypełnione piórem, dla dóbr Szczaworgi (na 273 zł) i Błonie (na 31 zł 15 gr), województwo sandomierskie, wydane w Chęcinach, 24 marca 1790, podpis: Czaplicki

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji