"Interesujące jest, że owe namalowane na papierze sylwetki zaczęły nabierać jakichś swoistych cech indywidualnych. Nie są identyczne, jak nie są identyczne ziarnka piasku w dużym powiększeniu. Prowokują, znów, do próby utrwalenia. Do podjęcia rzeźbiarskiego trudu. Do pośpiesznego formowania kształtu w mokrej glinie tak, by uzyskana sylweta przypominała swój własny cień".
Anda Rottenberg

Studiował od roku 1964 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, studia ukończył w roku 1970. Tworzy przede wszystkim rzeźby postaci ludzkich z papieru gazetowego. W latach 1969-1974 stworzył trzy grupy po ok. 50 figur: kroczących aktów męskich i stojących aktów żeńskich z skrzyżowanymi nad głową ramionami. W roku 1972 przedstawił figury z papieru gazetowego na XXXVI Biennale w Wenecji, Biennale w Sao Paulo, a także w Filadelfii, Paryżu, Mannheimie oraz w galeriach w Nowym Jorku, Antwerpii, Gandawie i Brukseli. Dzięki stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) w 1976 roku przeprowadził się do Berlina Karol Broniatowski uczestniczył w wielu konkursach na pomniki. W roku 1991 stworzył "Pomnik deportowanych Żydów Berlina przy dworcu Berlin-Grunewald“ w postaci bloku betonu o długości 20 m z wgłębionymi sylwetkami ludzi. W roku 1996 na zlecenie Banku LGT w Liechtensteinie stworzył "stopę z Bendern“ - rzeźbę z brązu o wysokości 5,15 m wyobrażającą fragment stopy niewidzialnego giganta. Zajmuje się także grafiką i rysunkiem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

35
Karol BRONIATOWSKI (ur. 1945, Łódź)

Duża czarna figura, 1997 r.

gwasz/papier, 110 x 81 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'KBroniatowski 97'
na odwrociu galeryjna plakietka z pianki z opisem pracy

POCHODZENIE:
- dar od artysty, 1999

WYSTAWIANY:
- Karol Broniatowski. Prace z lat 1969 - 1999 Rzeźba, gwasze, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, 01.03 - 28.03.1999

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Interesujące jest, że owe namalowane na papierze sylwetki zaczęły nabierać jakichś swoistych cech indywidualnych. Nie są identyczne, jak nie są identyczne ziarnka piasku w dużym powiększeniu. Prowokują, znów, do próby utrwalenia. Do podjęcia rzeźbiarskiego trudu. Do pośpiesznego formowania kształtu w mokrej glinie tak, by uzyskana sylweta przypominała swój własny cień".
Anda Rottenberg

Studiował od roku 1964 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u profesora Jerzego Jarnuszkiewicza, studia ukończył w roku 1970. Tworzy przede wszystkim rzeźby postaci ludzkich z papieru gazetowego. W latach 1969-1974 stworzył trzy grupy po ok. 50 figur: kroczących aktów męskich i stojących aktów żeńskich z skrzyżowanymi nad głową ramionami. W roku 1972 przedstawił figury z papieru gazetowego na XXXVI Biennale w Wenecji, Biennale w Sao Paulo, a także w Filadelfii, Paryżu, Mannheimie oraz w galeriach w Nowym Jorku, Antwerpii, Gandawie i Brukseli. Dzięki stypendium DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) w 1976 roku przeprowadził się do Berlina Karol Broniatowski uczestniczył w wielu konkursach na pomniki. W roku 1991 stworzył "Pomnik deportowanych Żydów Berlina przy dworcu Berlin-Grunewald“ w postaci bloku betonu o długości 20 m z wgłębionymi sylwetkami ludzi. W roku 1996 na zlecenie Banku LGT w Liechtensteinie stworzył "stopę z Bendern“ - rzeźbę z brązu o wysokości 5,15 m wyobrażającą fragment stopy niewidzialnego giganta. Zajmuje się także grafiką i rysunkiem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.