Jan Bułhak (1876-1950) - fotografik, teoretyk sztuki, pedagog, organizator życia fotograficznego w Polsce należy do grona najwybitniejszych artystów XX wieku. W 1905 zajął się fotografowaniem Wilna, w którym mieszkał i pracował, a od 1945 Warszawy. Fotografował na terenie całej Polski tworząc przed wybuchem II wojny serie : Polska w obrazach fotograficznych, po zakończeniu wojny realizował nowy „zbiór krajoznawczy” Polska w fotogramach Jana Bułhaka i Syna. W 1946, jako pierwszy fotografik eksponował indywidualną wystawę zdjęć zatytułowaną Ruiny Warszawy.

3
Jan BUŁHAK (1876-1950)

Drzewa, 1945

brom, 11x14,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jan Bułhak (1876-1950) - fotografik, teoretyk sztuki, pedagog, organizator życia fotograficznego w Polsce należy do grona najwybitniejszych artystów XX wieku. W 1905 zajął się fotografowaniem Wilna, w którym mieszkał i pracował, a od 1945 Warszawy. Fotografował na terenie całej Polski tworząc przed wybuchem II wojny serie : Polska w obrazach fotograficznych, po zakończeniu wojny realizował nowy „zbiór krajoznawczy” Polska w fotogramach Jana Bułhaka i Syna. W 1946, jako pierwszy fotografik eksponował indywidualną wystawę zdjęć zatytułowaną Ruiny Warszawy.