LITERATURA:
Agata Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska. Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999, nr kat. 13
Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, poz. 337
Katalog Działu Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929, s. 186, poz. 2236

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

56
Bogna KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA (1900 Sosnowiec - 1986 Kraków)

Droga Krzyżowa, stacja II: "Jezus krzyż bierze", 1926-1928

drzeworyt barwny, drzeworyt kolorowany/papier, 36 x 28 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BGKrasnodębskaGardo', datowana l.d.: '1926-28'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
Agata Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna Krasnodębska-Gardowska. Katalog prac ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Warszawa 1999, nr kat. 13
Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, poz. 337
Katalog Działu Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej, Poznań 1929, s. 186, poz. 2236

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.