Helena Walis – żona Jana, matka Stanisława
Wyciąg aktu zgonu, 1957

Władysław Walis (ur. 1914 Warszawa), syn Jana, motorniczy tramwajów warszawskich
-Książeczka porad lekarskich, Zarząd Miejski w m st. Warszawie, Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, 1940
-Kennkarte
-Legitymacja, motorowy, Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie, 1942
-Rejestracja Roweru, Warszawa
-Wizytówka

Podziękowanie przy przejściu do cywila od marszałka Montgomery’ego, druk, 1946, napis ołówkiem: Meinza Leidstr. / Q +A Office / Chmielewski Jan kpr. / plutonu selekcyjnego / Blok Rokitnica (strych)
Zameldowanie, Józefa Żurawska, Warszawa, 1943

Stanisław Walis (1926 Warszawa – 1993 Warszawa) syn Jana, pseudonim „Stach”, walczył w powstaniu Warszawskim w AK w II batalionie Szturmowym „Odwet” w stopniu kaprala. Po kapitulacji w niewoli. Do kraju wrócił w r. 1946. z zawodu ślusarz. Odznaczony m.in. Virtuti Militari.
- Krzyż walecznych wz. 1944, Legitymacja Krzyża Walecznych z okuciem, Londyn, 1949
- Medal Wojska wz. 1945; Legitymacja Medalu wojska, dwukrotnie, Londyn, 1948
- Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz.1942 (dobrana wstążka); Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami w 1944 r., Londyn, 1949
- Krzyż Armii Krajowej, wz. 1966; Legitymacja Krzyża Armii Krajowej, Londyn, 1970
- Warszawski Krzyż Powstańczy
- Złoty Krzyż Zasługi wz. 1953
- Medal 30-lecia Polski Ludowej, 1974
- Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
- Medal za Warszawę
- Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego
- Legitymacja Virtuti Militari, Londyn, 1948
- Legitymacja Odznaki Armii Krajowej, 1946
- Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej, Stanisław Walis, 1970
- Żołnierze Armii Krajowej, Zgrupowanie „Golski” - 3 baon pancerny, 2 batalion szturmowy „Odwet”; fotografia montażowa; 24 x 256 cm
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, 1940
- Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IIB, 1940
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1941
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1942
- Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IB, 1942
- Legitymacja szkolna, Państwowa Szkoła Budownictwa Lądowego i Wodnego, Warszawa, 1942
- Przepustka nocna, Stanisław Walis, Warszawa, 1943
- Legitymacja biletów robotniczych, 1943
- Świadectwo egzaminu czeladniczego, Stanisław Walis, 1943
- Zaświadczenie o pobycie w szpitalu polowym 21 sierpnia 1944 (kserografia)
- Zaświadczenie weryfikacyjne AK, 1946
- Zaświadczenia o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami i Krzyża Walecznych
- Legitymacja Koło AK w Niemczech, 1947
- Zaświadczenie, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Szczecin, 1947
- Dokument wwozowy radio Phillips, Szczecin, 1947
- Telegram do matki
- Książeczka wojskowa
- Legitymacja, Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
- Zaświadczenie ucznia liceum dla dorosłych TUR, 1947
- Zaświadczenie otrzymania tytułu czeladnika ślusarskiego, 1949
- Wyciąg akty małżeństwa, z Marią Chmielewską, Warszawa, 1953
- Legitymacja tymczasowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Polsce
- Legitymacja przewodnika po Warszawie, Komitet Organizacyjny Młodych Przodowników-Budowniczych Polski Ludowej, 1952
- Zaświadczenie o zatrudnieniu, Spółdzielnia „Wybrzeże” Gdańsk
- Charakterystyka
- Świadectwo urodzenia
- Marsz II batalionu Szturmowego „Odwet”, maszynopis
- Lista fundatorów tablicy pamiątkowej 3 batalionu Pancernego „Golski” oraz batalionu Szturmowego „Odwet”, 1970
- Zaświadczenie o nadaniu Virtuti militari w 1944 r. 1972
- Zaświadczenie Zbowid, 1976
- List Środowisko „Golski” Zbowid, 1984
- Zaproszenie na zebranie środowiska AK „Golski” Stanisław Walis, 1988
- Biuletyn Informacyjny, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawski, nr 1. 1990
- Dwa listy Środowisko II batalion Szturmowy „Odwet” Światowy związek Żołnierzy AK, 1990
- kserografie
- fragmenty dokumentów

241
DOKUMENTY STANISŁAWA WALISA I JEGO RODZINY

Jan Walis (1892 Warszawa – 1944 Warszawa) konduktor w tramwajach warszawskich, mąż Heleny, ojciec Stanisława
- Książeczka porad lekarskich, Zarząd Miejski w m st. Warszawie, Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, 1937
- Kennkarte
- Poświadczenie zatrudnienia jako konduktor w tramwajach warszawskich, 1941
- Przepustka nocna, 1943
- Decyzja o naliczeniu emerytalnym, 1951
- Powiadomienie o mszy w intencji Jana i Heleny Walis
Dokumenty przestrzelone kulą. Miał je na piersi gdy zginął w powstaniu.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Helena Walis – żona Jana, matka Stanisława
Wyciąg aktu zgonu, 1957

Władysław Walis (ur. 1914 Warszawa), syn Jana, motorniczy tramwajów warszawskich
-Książeczka porad lekarskich, Zarząd Miejski w m st. Warszawie, Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, 1940
-Kennkarte
-Legitymacja, motorowy, Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie, 1942
-Rejestracja Roweru, Warszawa
-Wizytówka

Podziękowanie przy przejściu do cywila od marszałka Montgomery’ego, druk, 1946, napis ołówkiem: Meinza Leidstr. / Q +A Office / Chmielewski Jan kpr. / plutonu selekcyjnego / Blok Rokitnica (strych)
Zameldowanie, Józefa Żurawska, Warszawa, 1943

Stanisław Walis (1926 Warszawa – 1993 Warszawa) syn Jana, pseudonim „Stach”, walczył w powstaniu Warszawskim w AK w II batalionie Szturmowym „Odwet” w stopniu kaprala. Po kapitulacji w niewoli. Do kraju wrócił w r. 1946. z zawodu ślusarz. Odznaczony m.in. Virtuti Militari.
- Krzyż walecznych wz. 1944, Legitymacja Krzyża Walecznych z okuciem, Londyn, 1949
- Medal Wojska wz. 1945; Legitymacja Medalu wojska, dwukrotnie, Londyn, 1948
- Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz.1942 (dobrana wstążka); Legitymacja Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami w 1944 r., Londyn, 1949
- Krzyż Armii Krajowej, wz. 1966; Legitymacja Krzyża Armii Krajowej, Londyn, 1970
- Warszawski Krzyż Powstańczy
- Złoty Krzyż Zasługi wz. 1953
- Medal 30-lecia Polski Ludowej, 1974
- Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
- Medal za Warszawę
- Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego
- Legitymacja Virtuti Militari, Londyn, 1948
- Legitymacja Odznaki Armii Krajowej, 1946
- Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej, Stanisław Walis, 1970
- Żołnierze Armii Krajowej, Zgrupowanie „Golski” - 3 baon pancerny, 2 batalion szturmowy „Odwet”; fotografia montażowa; 24 x 256 cm
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, 1940
- Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IIB, 1940
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1941
- Legitymacja szkolna, II Miejska Szkoła Mechaniczna, Warszawa, 1942
- Dziennik korespondencyjny, II Miejska Szkoła Rzemieślnicza w Warszawie, kl. IB, 1942
- Legitymacja szkolna, Państwowa Szkoła Budownictwa Lądowego i Wodnego, Warszawa, 1942
- Przepustka nocna, Stanisław Walis, Warszawa, 1943
- Legitymacja biletów robotniczych, 1943
- Świadectwo egzaminu czeladniczego, Stanisław Walis, 1943
- Zaświadczenie o pobycie w szpitalu polowym 21 sierpnia 1944 (kserografia)
- Zaświadczenie weryfikacyjne AK, 1946
- Zaświadczenia o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami i Krzyża Walecznych
- Legitymacja Koło AK w Niemczech, 1947
- Zaświadczenie, Państwowy Urząd Repatriacyjny, Szczecin, 1947
- Dokument wwozowy radio Phillips, Szczecin, 1947
- Telegram do matki
- Książeczka wojskowa
- Legitymacja, Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację
- Zaświadczenie ucznia liceum dla dorosłych TUR, 1947
- Zaświadczenie otrzymania tytułu czeladnika ślusarskiego, 1949
- Wyciąg akty małżeństwa, z Marią Chmielewską, Warszawa, 1953
- Legitymacja tymczasowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Polsce
- Legitymacja przewodnika po Warszawie, Komitet Organizacyjny Młodych Przodowników-Budowniczych Polski Ludowej, 1952
- Zaświadczenie o zatrudnieniu, Spółdzielnia „Wybrzeże” Gdańsk
- Charakterystyka
- Świadectwo urodzenia
- Marsz II batalionu Szturmowego „Odwet”, maszynopis
- Lista fundatorów tablicy pamiątkowej 3 batalionu Pancernego „Golski” oraz batalionu Szturmowego „Odwet”, 1970
- Zaświadczenie o nadaniu Virtuti militari w 1944 r. 1972
- Zaświadczenie Zbowid, 1976
- List Środowisko „Golski” Zbowid, 1984
- Zaproszenie na zebranie środowiska AK „Golski” Stanisław Walis, 1988
- Biuletyn Informacyjny, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawski, nr 1. 1990
- Dwa listy Środowisko II batalion Szturmowy „Odwet” Światowy związek Żołnierzy AK, 1990
- kserografie
- fragmenty dokumentów