Zofia z Paygertów Jurjewicz przekazuje połowę dóbr Zalesia rodzicom Antoniemu i Zofii Paygertom, 4.06.1852

Kontrakt, Krzyweńko, 10.10.1858
Antoni i Julia z Małeckich Paygertowie sprzedają swoim dzieciom Zofi z Paygertów Jurjewiczowej i Mieczysławowi Paygertowi dobra Wolice

Pełnomocnictwo, Husiatyń, 01.02.1859
Julia z Małeckich Paygertowa ustanawia męża Antoniego pełnomocnikiem w rozporządzaniu dobrami Wolica, Kałachówka, Kręciłow, Wychwatynce
Pieczęć Kreisamtu Husiatyń, dwa znaczki opłaty skarbowej po 30 grajcarów,

Ustępstwo, Wolica, 23.05.1859
Zofia z Paygertów Jurjewiczowa odstępuje Matce Julii z Małeckich Paygertowej należność za sprzedane dobra Zalesie i Młynki

Cesja, Krzyweńko, 1858
Zofia z Paygertów Jurjewiczowa odstępuje rodzicom Antoniemu u Juli z Małeckich Paygertom dobra Zalesie i przekazuje kontrakty z dzierżawcami

Rozliczenie ile Zofia z Paygertów Jurjewiczowa wzięła od rodziców w latach 1852-1859

Zestawienie wydatków na dzieci do 1 lipca 1852

110
DOKUMENTY RĘKOPIŚMIENNE RODZINY PAYGERT

Kontrakt między małżonkami Antonim Paygertem i Julią z Małeckich Paygertową, Lwów, 26.07.1848
Antoni swoje dobra dziedziczne Zalesie i Wolice sprzedaje Julii
Stempel opłaty skarbowej 20 guldenów, pieczęć okręgu krakowskiego Tabuli Krajowej

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zofia z Paygertów Jurjewicz przekazuje połowę dóbr Zalesia rodzicom Antoniemu i Zofii Paygertom, 4.06.1852

Kontrakt, Krzyweńko, 10.10.1858
Antoni i Julia z Małeckich Paygertowie sprzedają swoim dzieciom Zofi z Paygertów Jurjewiczowej i Mieczysławowi Paygertowi dobra Wolice

Pełnomocnictwo, Husiatyń, 01.02.1859
Julia z Małeckich Paygertowa ustanawia męża Antoniego pełnomocnikiem w rozporządzaniu dobrami Wolica, Kałachówka, Kręciłow, Wychwatynce
Pieczęć Kreisamtu Husiatyń, dwa znaczki opłaty skarbowej po 30 grajcarów,

Ustępstwo, Wolica, 23.05.1859
Zofia z Paygertów Jurjewiczowa odstępuje Matce Julii z Małeckich Paygertowej należność za sprzedane dobra Zalesie i Młynki

Cesja, Krzyweńko, 1858
Zofia z Paygertów Jurjewiczowa odstępuje rodzicom Antoniemu u Juli z Małeckich Paygertom dobra Zalesie i przekazuje kontrakty z dzierżawcami

Rozliczenie ile Zofia z Paygertów Jurjewiczowa wzięła od rodziców w latach 1852-1859

Zestawienie wydatków na dzieci do 1 lipca 1852