Bolesław Szymanowski (1891 Rzechta -1964 Warszawa) kapitan wojska polskiego, artysta legionowy. Od 1. X. 1914 służył w legionach w 1 Pułku Piechoty I Brygady, potem w wojsku polskim jako oficer intendentury w 1 Dywizji Legionów. Uczestnik walk o Wilno i wojny bolszewickiej. W okresie międzywojennym pracownik księgowości Zakładów Frageta, Monopolu Tytoniowego, Polskiego Radia. We wrześniu 1939 r. opuścił Polskę by przez Rumunię przedostać się do Francji, gdzie wstąpił do formowanego tam polskiego wojska. Po klęsce Francji w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, gdzie awansował do stopnia kapitana. Po zakończeniu działań wojennych oficer łącznikowy Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych w Niemczech. M.in. zajmował się Polakami w obozie przejściowym dla przesiedleńców w Göttingen. Do Polski wrócił w 1948 r. Pracował w PKO. Działacz harcerski i organizacji młodzieżowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości.
W latach 1910-1913 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Działalność artystyczną kontynuował w Legionach, dokumentując w rysunkach żołnierskie życie. W latach 1918-1919 był nauczycielem rysunków w warszawskiej szkole Edwarda Rontalera. Studia malarstwa kontynuował na warszawskiej ASP w latach 1922-1925.


Karta identyfikacyjna żołnierza wojsk sprzymierzonych, 19.01.1945

Legitymacja, kierownik-intendent, Polskie Radio, 1938

Nieśmiertelnik Polskich Sił Zbrojnych
Bolesław Szymanowski Szymanowski BOLESLAS | AP 1891 A 6525
Biały metal 45 x 35 mm

Sygnet wojskowy z orłem
Aluminium, nakładka z orłem na tarczy herbowej - srebro, emalia
Wys. 22 mm, nakładka 6 x 5 mm

41 listów

Legitymacja Związku Rodzin Wojskowych, Franciszka Szymanowska, 1946

Odwołanie z urlopu i Przydzielenie do Centrum Wyszkolenia Zarządu Wojskowego, Londyn, 26.09.1944
Dzienniczek ucznia, I klasa Praskie Gimnazjum Męskie, n rok 1903/1904, po rosyjsku
Zezwolenie na przejazd samochodami Intendentury Sekcji Sanitarnej Komitetu Obywatelskiego Guberni Warszawskiej, Żandarmeria Guberni Warszawskiej, 7.07.1917, maszynopis, pieczęcie, karton, 21 x 16,5 cm
Zezwolenie wywozowe, Board of Trade, 22.10.1946
Karta zwolnienia od służby wojskowej, 01.09.1939, Komenda Rejonu Uzupełnień, Warszawa-Miasto III

Zaświadczenie o niepobieraniu dodatku na rodzinę za okres służby w Wojsku P.S.Z., 12.11.1946
List po rosyjsku piórem do kancelarii w Sieradzu, 1893 r.

Karta Identyfikacyjna nr 1977, wystawiona przez Ministerstwo Porządku Publicznego Rumunii, 1939
Poświadczenie-upoważnienie do zakupów dla Składnicy Wojskowej 1 Dywizji Legionów, Intendentura, Dowództwo Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego; pióro, pieczęcie, papier; 17 x 21 cm
Upoważnienie do załatwiania wszelkich agent Intendentury II Dywizji Legionów, Wilno, 26.04.1919; pióro, pieczęcie, papier; 19 x 16,5 cm
Upoważnienie do zakupu maki i ziemniaków, Intendentura II Dywizji Legionów; Wilno, 1.06.1919; pióro, pieczęcie, papier; 16 x 18,5 cm
Potwierdzenie podpisu, Intendentura I Dywizji Legionów; Wilno, 2.07.1919; pióro, pieczęcie, papier; 15,5 x 18,5 cm
Pełnomocnictwo do zamówień, zakupów, odbioru i kwitowania, Intendentura I Dywizji Legionów; Wilno, 2.07.1919, pióro, pieczęcie, papier; 16 x 18,5 cm
Przydzielenie do Baonu Harcerskiego Okręgu Warszawskiego, Sztab generalny, Wydział Personalny, Warszawa 22.01.1919, druk, maszynopis, pióro, pieczęcie; 11 x 17 cm

Pełnomocnictwo do zakupów z ramienia Intendentury Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego, 6.02.1920, maszynopis, pióro, pieczęcie, papier; 17 x 21 cm
Upoważnienie do pobierania i kwitowania prowiantów dla intendentury; Dowództwo Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego, Poczta Polowa 27; 15.01.1920
Kwit na 231985 zł., Oficer łącznikowy, Intendentura, Dowództwo Frontu Południowo-Wschodniego, 31.07.1920; pióro, pieczęcie, papier; 17,5 x 22 cm
Zaświadczenie zatrzymania 6 pudów cukru, 7.08.1920, Rejowiec, Posterunek kolejowy ekspedycyjny nr 1, Oddział II sekcji II, Dowództwo Frontu Południowo-Wschodniego; ołówek, pieczęcie, papier, 16 x 21 cm

Życzenia bożonarodzeniowe od kapitana Henryka Szcześniewskiego, komendanta chorągwi Żurawie ZHP, 1945, Husssum-Celle, druk, 10 x 15 cm
Zaświadczenie PCK o rejestracji jako powracający w wojska polskiego w Anglii, 3.12.1946
Potwierdzenie odbioru 4 funtów 5 szylingów przez London & Abroad Commission Agency, 14.09.1946
Zaświadczenie o przydzieleniu do oficera łącznikowego intendentury D.O.D. 2-ej Armii w Warszawie, 22.12.1920, maszynopis, papier; 17,5 x 22 cm

List z Komisji łącznikowej Aliantów, Allied Liaison Branch, Control Commission for Germany, HQ, British Army of the Rhine, 2.06.1946

Trzy spisy polskiego personelu w kwaterze głównej Sprzymierzonych Sił Ekspedycyjnych, 6, 14, 18 maj 1945

20 zdjęć

119 pocztówek, Polska, Wielka Brytania, ZSRR, Francja, poł. XX w.

Album Gdańska, Oliwy i Sopotu, Charles Lehman, Kunstanstalt, Berlin, Roman Czarliński, Gdańsk
14 x 19,5 cm, 23 ilustracje: zdjęcia na tekturkach

Klocek drzeworytniczy, Legionista na tle pejzażu i słońca
Drewno; 13 x 14,5 cm (kompozycja)
Sygnowany p.d.: BS
Na odwrocie rysunek ptaka ołówkiem

Klocek drzeworytniczy, Kapliczka pod wierzbą
Linoleum; 15,5 x 10,5 cm

Klocek drzeworytniczy
Drewno, śr. 11 cm (kompozycja)

Klocek linorytniczy, Dom przy drodze
Linoleum, 11,5 x 18 cm

Album szkiców, ok. 1914-21
12,5 x 17 cm, wewnątrz naklejonych 41 szkiców; ołówek, akwarela, tusz; studia roślin, ornamentów, portrety, pejzaże, studia zwierząt

Album szkiców, 1914-1922
26 x 21 cm
wewnątrz 20 kart kartonowych z naklejonymi lub luzem 23 kompozycjami, ornamenty, studia roślin, portrety, widok okopów, ołówek, akwarela, tusz; papier

Album szkiców, 1912
22 x 17 cm; wewnątrz 20 kart kartonowych za naklejonymi 18 szkicami na papierze, wykonanymi akwarelą, ołówkiem lub tuszem

Album szkiców, 1914-1916
24 x 32 cm
14 kart kartonowych, 29 przyklejonych rysunków, akwarela, tusz, ołówek, kompozycje ornamentalne, studia roślin, portrety, sceny legionowe

Album pamiątkowy na 1945 r.
Okładka skórzana z wytłoczona liczba 15 w okręgu, 13 x 20 cm
Ofiarowany Szymanowskiemu przez pracowników i członków Zespołu nr 15.
Fotografie, układ i rysunki wykonane przez Zbigniewa Czarneckiego
16 kart z rysunkami i fotografiami, do nich dodane komentarze Szymanowskiego
Obrazuje działalność Szymanowskiego i życie obozu polskiego w Göttingen

Album fotografii
Na okładce dedykacja: Panu kapitanowi Szymanowskiemu Bolesławowi Szkoła Powszechna w Göttingen, dnia 31 maja 1946
21,5 x 29,5 cm, 11 fotografii

13 kart wizytowych
Zaproszenie na uroczysty wieczór poświęcony 19 rocznicy wyzwolenia warszawy, Klub Miłośników Warszawy, 1964
Listy z lat 1942-1947
Protokół zebrania Związku Zawodowego 20.10.1959, ołówkiem
Notatnik teleadresowy, lata 40., niebieska oprawa, 13,5 x 8 cm
Legitymacja ubezpieczeniowa, wydana 4.10.1962
Karta członka honorowego brytyjskiego klubu oficerskiego, Göttingen, 4 stycznia 1945
Kwit materiałowy, Castle Camp, Edynburg, Siły polskie. 9.08.1946
Życzenia bożonarodzeniowe od Polskiego komitetu w Göttingen, 25.12.1945
Zaświadczenie, Ośrodek Zapasowy Wojska, 1.11.1946
Zaświadczenie o zamieszkaniu, Warszawa 6.12.1937, piórem
Zaświadczenie pracy w Polskim Radiu, kopia, po francusku, Bukareszt 1.10.1939

Wyniki badań lekarskich
Pokwitowanie, C.Hartwig SA
Potwierdzenie zamieszkania, Warszawa 27.11.1946
Rachunek z Zetrans, 30.06.1947
Zawiadomienie o spotkaniu "Starej Pragi", 17.11.1963
Rachunek za transport. 11.07.1947, C. Hartwig S.A.
Rachunek za maszynę do szycia Singer, 18.10.1946
Biuletyn Wigierski, nr 3, Warszawa sierpień 1963
Biuletyn Wigierski, nr 4/26, Warszawa maj1961
Poświadczenia Oficera Łącznikowego, Nienburg 18.08.1945
Angaż w Centralnym Biurze Obrotu Obrabiarkami, 21.01.1947
Zaświadczenie na przejazd ulgowy repatrianta, 5.12.1946
Dokumenty Koła byłych Wychowanków Gimnazjum i liceum króla Władysława IV, Warszawa, 1959
Podanie do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, 22.09.1938
Przyznanie renty starczej, 31.10.1957
Podziękowanie od Banku Polska Kasa Opieki S.A. 31.03.1958
Komunikat nr 1 Harcerskiego Klubu Narciarskiego, Kraków 1.11.1946
List komitetu organizacyjnego zjazdu Uczestników Walki o Szkołę Polską, 1959

72
DOKUMENTY I PAMIĄTKI PO BOLESŁAWIE SZYMANOWSKIM

Bolesław Szymanowski (1891 Rzechta -1964 Warszawa) kapitan wojska polskiego, artysta legionowy. (...)W latach 1910-1913 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Działalność artystyczną kontynuował w Legionach, dokumentując w rysunkach żołnierskie życie. W latach 1918-1919 był nauczycielem rysunków w warszawskiej szkole Edwarda Rontalera. Studia malarstwa kontynuował na warszawskiej ASP w latach 1922-1925

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Bolesław Szymanowski (1891 Rzechta -1964 Warszawa) kapitan wojska polskiego, artysta legionowy. Od 1. X. 1914 służył w legionach w 1 Pułku Piechoty I Brygady, potem w wojsku polskim jako oficer intendentury w 1 Dywizji Legionów. Uczestnik walk o Wilno i wojny bolszewickiej. W okresie międzywojennym pracownik księgowości Zakładów Frageta, Monopolu Tytoniowego, Polskiego Radia. We wrześniu 1939 r. opuścił Polskę by przez Rumunię przedostać się do Francji, gdzie wstąpił do formowanego tam polskiego wojska. Po klęsce Francji w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii, gdzie awansował do stopnia kapitana. Po zakończeniu działań wojennych oficer łącznikowy Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych w Niemczech. M.in. zajmował się Polakami w obozie przejściowym dla przesiedleńców w Göttingen. Do Polski wrócił w 1948 r. Pracował w PKO. Działacz harcerski i organizacji młodzieżowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości.
W latach 1910-1913 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Działalność artystyczną kontynuował w Legionach, dokumentując w rysunkach żołnierskie życie. W latach 1918-1919 był nauczycielem rysunków w warszawskiej szkole Edwarda Rontalera. Studia malarstwa kontynuował na warszawskiej ASP w latach 1922-1925.


Karta identyfikacyjna żołnierza wojsk sprzymierzonych, 19.01.1945

Legitymacja, kierownik-intendent, Polskie Radio, 1938

Nieśmiertelnik Polskich Sił Zbrojnych
Bolesław Szymanowski Szymanowski BOLESLAS | AP 1891 A 6525
Biały metal 45 x 35 mm

Sygnet wojskowy z orłem
Aluminium, nakładka z orłem na tarczy herbowej - srebro, emalia
Wys. 22 mm, nakładka 6 x 5 mm

41 listów

Legitymacja Związku Rodzin Wojskowych, Franciszka Szymanowska, 1946

Odwołanie z urlopu i Przydzielenie do Centrum Wyszkolenia Zarządu Wojskowego, Londyn, 26.09.1944
Dzienniczek ucznia, I klasa Praskie Gimnazjum Męskie, n rok 1903/1904, po rosyjsku
Zezwolenie na przejazd samochodami Intendentury Sekcji Sanitarnej Komitetu Obywatelskiego Guberni Warszawskiej, Żandarmeria Guberni Warszawskiej, 7.07.1917, maszynopis, pieczęcie, karton, 21 x 16,5 cm
Zezwolenie wywozowe, Board of Trade, 22.10.1946
Karta zwolnienia od służby wojskowej, 01.09.1939, Komenda Rejonu Uzupełnień, Warszawa-Miasto III

Zaświadczenie o niepobieraniu dodatku na rodzinę za okres służby w Wojsku P.S.Z., 12.11.1946
List po rosyjsku piórem do kancelarii w Sieradzu, 1893 r.

Karta Identyfikacyjna nr 1977, wystawiona przez Ministerstwo Porządku Publicznego Rumunii, 1939
Poświadczenie-upoważnienie do zakupów dla Składnicy Wojskowej 1 Dywizji Legionów, Intendentura, Dowództwo Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego; pióro, pieczęcie, papier; 17 x 21 cm
Upoważnienie do załatwiania wszelkich agent Intendentury II Dywizji Legionów, Wilno, 26.04.1919; pióro, pieczęcie, papier; 19 x 16,5 cm
Upoważnienie do zakupu maki i ziemniaków, Intendentura II Dywizji Legionów; Wilno, 1.06.1919; pióro, pieczęcie, papier; 16 x 18,5 cm
Potwierdzenie podpisu, Intendentura I Dywizji Legionów; Wilno, 2.07.1919; pióro, pieczęcie, papier; 15,5 x 18,5 cm
Pełnomocnictwo do zamówień, zakupów, odbioru i kwitowania, Intendentura I Dywizji Legionów; Wilno, 2.07.1919, pióro, pieczęcie, papier; 16 x 18,5 cm
Przydzielenie do Baonu Harcerskiego Okręgu Warszawskiego, Sztab generalny, Wydział Personalny, Warszawa 22.01.1919, druk, maszynopis, pióro, pieczęcie; 11 x 17 cm

Pełnomocnictwo do zakupów z ramienia Intendentury Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego, 6.02.1920, maszynopis, pióro, pieczęcie, papier; 17 x 21 cm
Upoważnienie do pobierania i kwitowania prowiantów dla intendentury; Dowództwo Grupy Operacyjnej gen. Rydza-Śmigłego, Poczta Polowa 27; 15.01.1920
Kwit na 231985 zł., Oficer łącznikowy, Intendentura, Dowództwo Frontu Południowo-Wschodniego, 31.07.1920; pióro, pieczęcie, papier; 17,5 x 22 cm
Zaświadczenie zatrzymania 6 pudów cukru, 7.08.1920, Rejowiec, Posterunek kolejowy ekspedycyjny nr 1, Oddział II sekcji II, Dowództwo Frontu Południowo-Wschodniego; ołówek, pieczęcie, papier, 16 x 21 cm

Życzenia bożonarodzeniowe od kapitana Henryka Szcześniewskiego, komendanta chorągwi Żurawie ZHP, 1945, Husssum-Celle, druk, 10 x 15 cm
Zaświadczenie PCK o rejestracji jako powracający w wojska polskiego w Anglii, 3.12.1946
Potwierdzenie odbioru 4 funtów 5 szylingów przez London & Abroad Commission Agency, 14.09.1946
Zaświadczenie o przydzieleniu do oficera łącznikowego intendentury D.O.D. 2-ej Armii w Warszawie, 22.12.1920, maszynopis, papier; 17,5 x 22 cm

List z Komisji łącznikowej Aliantów, Allied Liaison Branch, Control Commission for Germany, HQ, British Army of the Rhine, 2.06.1946

Trzy spisy polskiego personelu w kwaterze głównej Sprzymierzonych Sił Ekspedycyjnych, 6, 14, 18 maj 1945

20 zdjęć

119 pocztówek, Polska, Wielka Brytania, ZSRR, Francja, poł. XX w.

Album Gdańska, Oliwy i Sopotu, Charles Lehman, Kunstanstalt, Berlin, Roman Czarliński, Gdańsk
14 x 19,5 cm, 23 ilustracje: zdjęcia na tekturkach

Klocek drzeworytniczy, Legionista na tle pejzażu i słońca
Drewno; 13 x 14,5 cm (kompozycja)
Sygnowany p.d.: BS
Na odwrocie rysunek ptaka ołówkiem

Klocek drzeworytniczy, Kapliczka pod wierzbą
Linoleum; 15,5 x 10,5 cm

Klocek drzeworytniczy
Drewno, śr. 11 cm (kompozycja)

Klocek linorytniczy, Dom przy drodze
Linoleum, 11,5 x 18 cm

Album szkiców, ok. 1914-21
12,5 x 17 cm, wewnątrz naklejonych 41 szkiców; ołówek, akwarela, tusz; studia roślin, ornamentów, portrety, pejzaże, studia zwierząt

Album szkiców, 1914-1922
26 x 21 cm
wewnątrz 20 kart kartonowych z naklejonymi lub luzem 23 kompozycjami, ornamenty, studia roślin, portrety, widok okopów, ołówek, akwarela, tusz; papier

Album szkiców, 1912
22 x 17 cm; wewnątrz 20 kart kartonowych za naklejonymi 18 szkicami na papierze, wykonanymi akwarelą, ołówkiem lub tuszem

Album szkiców, 1914-1916
24 x 32 cm
14 kart kartonowych, 29 przyklejonych rysunków, akwarela, tusz, ołówek, kompozycje ornamentalne, studia roślin, portrety, sceny legionowe

Album pamiątkowy na 1945 r.
Okładka skórzana z wytłoczona liczba 15 w okręgu, 13 x 20 cm
Ofiarowany Szymanowskiemu przez pracowników i członków Zespołu nr 15.
Fotografie, układ i rysunki wykonane przez Zbigniewa Czarneckiego
16 kart z rysunkami i fotografiami, do nich dodane komentarze Szymanowskiego
Obrazuje działalność Szymanowskiego i życie obozu polskiego w Göttingen

Album fotografii
Na okładce dedykacja: Panu kapitanowi Szymanowskiemu Bolesławowi Szkoła Powszechna w Göttingen, dnia 31 maja 1946
21,5 x 29,5 cm, 11 fotografii

13 kart wizytowych
Zaproszenie na uroczysty wieczór poświęcony 19 rocznicy wyzwolenia warszawy, Klub Miłośników Warszawy, 1964
Listy z lat 1942-1947
Protokół zebrania Związku Zawodowego 20.10.1959, ołówkiem
Notatnik teleadresowy, lata 40., niebieska oprawa, 13,5 x 8 cm
Legitymacja ubezpieczeniowa, wydana 4.10.1962
Karta członka honorowego brytyjskiego klubu oficerskiego, Göttingen, 4 stycznia 1945
Kwit materiałowy, Castle Camp, Edynburg, Siły polskie. 9.08.1946
Życzenia bożonarodzeniowe od Polskiego komitetu w Göttingen, 25.12.1945
Zaświadczenie, Ośrodek Zapasowy Wojska, 1.11.1946
Zaświadczenie o zamieszkaniu, Warszawa 6.12.1937, piórem
Zaświadczenie pracy w Polskim Radiu, kopia, po francusku, Bukareszt 1.10.1939

Wyniki badań lekarskich
Pokwitowanie, C.Hartwig SA
Potwierdzenie zamieszkania, Warszawa 27.11.1946
Rachunek z Zetrans, 30.06.1947
Zawiadomienie o spotkaniu "Starej Pragi", 17.11.1963
Rachunek za transport. 11.07.1947, C. Hartwig S.A.
Rachunek za maszynę do szycia Singer, 18.10.1946
Biuletyn Wigierski, nr 3, Warszawa sierpień 1963
Biuletyn Wigierski, nr 4/26, Warszawa maj1961
Poświadczenia Oficera Łącznikowego, Nienburg 18.08.1945
Angaż w Centralnym Biurze Obrotu Obrabiarkami, 21.01.1947
Zaświadczenie na przejazd ulgowy repatrianta, 5.12.1946
Dokumenty Koła byłych Wychowanków Gimnazjum i liceum króla Władysława IV, Warszawa, 1959
Podanie do Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego, 22.09.1938
Przyznanie renty starczej, 31.10.1957
Podziękowanie od Banku Polska Kasa Opieki S.A. 31.03.1958
Komunikat nr 1 Harcerskiego Klubu Narciarskiego, Kraków 1.11.1946
List komitetu organizacyjnego zjazdu Uczestników Walki o Szkołę Polską, 1959