107
DOKUMENT W SPRAWIE WYBRANOWSKICH, Lwów, 31.12.1805

Rękopis po łacinie, stempel opłaty skarbowej 6 grajcarów

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji