108
DOKUMENT W SPRAWIE WYBRANOWSKICH, Lwów, 14.08.1805

Rękopis po łacinie, stempel opłaty skarbowej 6 grajcarów

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji