WYSTAWIANY:
„Horror picture show”, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, 7.12.2019-19.01.2020
„Shefter Gallery Salon”, Shefter Gallery, Kraków, 2019

LITERATURA:
Agata Kus. Paintings, Gadający Pies, Kraków 2016, s. 61. Booooooom. Kolekcja Fundacji Dell'Arte Galeria Śladowski, Kraków 2019, s. 28 Agata Kus, Horror picture show, Wydawnictwo Bunkier Kraków 2020, s. 120

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

19
Agata KUS (ur. 1987, Krosno)

"Doktorantki", 2014

olej/płótno, 200 x 140 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'A. Kus | AGATA KUS | DOKTORANTKI | OLEJ NA PŁÓTNIE | 200 x 140 cm | 2014'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Feminizm. Sztuka Kobiet

16.09.2021

19:00

Sprzedane 65 000 zł (81 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 50 000 - 70 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
„Horror picture show”, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, 7.12.2019-19.01.2020
„Shefter Gallery Salon”, Shefter Gallery, Kraków, 2019

LITERATURA:
Agata Kus. Paintings, Gadający Pies, Kraków 2016, s. 61. Booooooom. Kolekcja Fundacji Dell'Arte Galeria Śladowski, Kraków 2019, s. 28 Agata Kus, Horror picture show, Wydawnictwo Bunkier Kraków 2020, s. 120

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.