Grafika pierwotnie stanowiła kartę z książki „Henryk Siemiradzki” Stanisława Lewandowskiego, wydanej nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków, 1904.

007
Henryk SIEMIRADZKI (1843 - 1902)

Dirce Chrześcijańska, 1896

heliograwiura, papier; 13 x 26 cm (wymiar kompozycji);
w kompozycji, na płycie p. d.: H.SIEMIRADZKI PINX AD. MDCCCXCVII / - ROMA-;
pod kompozycją: 1896

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Sprzedane 1 000 zł (1 180 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Estymacja: 1 100 - 1 200 zł

Grafika pierwotnie stanowiła kartę z książki „Henryk Siemiradzki” Stanisława Lewandowskiego, wydanej nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków, 1904.