Proweniencja:
kolekcja prywatna, Katowice

Bibliografia:
Puciata-Pawłowska J., Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, 1980.
Weiss Z., Łomnicka K., Konstanty Laszczka, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2017.

Stan zachowania:
drobne odpryski, krakelura

13
Konstanty LASZCZKA (1865-1956)

Diana wypoczywająca

fajans; wys. 33 cm;
sygn. wyryta przy brzegu podstawy: K. Laszczka

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Katowice

Bibliografia:
Puciata-Pawłowska J., Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, Muzeum Okręgowe w Siedlcach, 1980.
Weiss Z., Łomnicka K., Konstanty Laszczka, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2017.

Stan zachowania:
drobne odpryski, krakelura