Witold Olpiński studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiadomo, że w 1937 r. brał udział w wystawie zorganizowanej w Lublinie, na którą zaproszono artystów związanych z tym miastem.

Oferowany obraz przedstawia uroczysty moment dekorowania oficerów i żołnierzy I Brygady Legionów Polskich odznaką "Za Wierną Służbę".
Uroczystość to miała miejsce w przełomowym dla Legionów momencie. 28 lipca 1916 r brygadier Józef Piłsudski złożył prośbę o dymisję, która kilka dni później została przyjęta przez Naczelne Dowództwo. Liczono się z możliwością rozwiązania Legionów.
Zanim jednak dymisja została przyjęta, Komendant 6 sierpnia 1916 r., w drugą rocznicę wymarszu Kadrówki z Krakowa, ustanowił dla oficerów i żołnierzy I Brygady honorową odznakę "Za Wierną Służbę", którą tego dnia we wsi Piaseczno na Wołyniu uroczyście dekorował oficerów i żołnierzy swej brygady. Podczas uroczystości oficerowie brygady, żegnając się z Komendantem wręczyli mu w prezencie honorową szablę, na głowni której umieszczono inkrustowany złotem napis: "6. VIII. 1914-6. VIII. 1916 / Oficerowie I Brygady swemu Komendantowi". Mimo iż w przyszłości otrzymał marszałek Józef Piłsudski od wdzięcznego społeczeństwa kilka pięknych okazów broni honorowej, tę szablę cenił sobie najwyżej.
Oferowany obraz stosunkowo wiernie przedstawia moment dekoracji oficerów i żołnierzy przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. Na pierwszym planie, w szeregu odznaczanych widoczna jest postać dowódcy 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich rotmistrza Władysława Beliny Prażmowskiego.
Za podstawę kompozycji obrazu posłużyła fotografia wykonana podczas tej uroczystości, której jeden egzemplarz zachował się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego.

93
[OLPIŃSKI] Witold OŁPIŃSKI (1897 - 1969)

DEKORACJA OFICERÓW I ŻOŁNIERZY I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH ODZNAKĄ "ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ", 1937 r.

Olej, płótno; 61 x 80,5 cm
Sygnowany czarnym olejem p.d.: W. OŁPIŃSKI 1937
Na odwrocie nalepka z odręcznym napisem: Ołpiński Witold |
"Odznaka za wie | rną służbę" Rok 1915

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Witold Olpiński studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiadomo, że w 1937 r. brał udział w wystawie zorganizowanej w Lublinie, na którą zaproszono artystów związanych z tym miastem.

Oferowany obraz przedstawia uroczysty moment dekorowania oficerów i żołnierzy I Brygady Legionów Polskich odznaką "Za Wierną Służbę".
Uroczystość to miała miejsce w przełomowym dla Legionów momencie. 28 lipca 1916 r brygadier Józef Piłsudski złożył prośbę o dymisję, która kilka dni później została przyjęta przez Naczelne Dowództwo. Liczono się z możliwością rozwiązania Legionów.
Zanim jednak dymisja została przyjęta, Komendant 6 sierpnia 1916 r., w drugą rocznicę wymarszu Kadrówki z Krakowa, ustanowił dla oficerów i żołnierzy I Brygady honorową odznakę "Za Wierną Służbę", którą tego dnia we wsi Piaseczno na Wołyniu uroczyście dekorował oficerów i żołnierzy swej brygady. Podczas uroczystości oficerowie brygady, żegnając się z Komendantem wręczyli mu w prezencie honorową szablę, na głowni której umieszczono inkrustowany złotem napis: "6. VIII. 1914-6. VIII. 1916 / Oficerowie I Brygady swemu Komendantowi". Mimo iż w przyszłości otrzymał marszałek Józef Piłsudski od wdzięcznego społeczeństwa kilka pięknych okazów broni honorowej, tę szablę cenił sobie najwyżej.
Oferowany obraz stosunkowo wiernie przedstawia moment dekoracji oficerów i żołnierzy przez Komendanta Józefa Piłsudskiego. Na pierwszym planie, w szeregu odznaczanych widoczna jest postać dowódcy 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich rotmistrza Władysława Beliny Prażmowskiego.
Za podstawę kompozycji obrazu posłużyła fotografia wykonana podczas tej uroczystości, której jeden egzemplarz zachował się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego.