PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2140
Jan MICHALAK

Dachy Kazimierza Dolnego, 2009

olej/płótno, 90 x 120 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'JAN | MICHALAK | AD 2009'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 7 500 zł (9 375 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 9 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.