„Dopóki maluje się, rysuje, rzeźbi, spoglądając obiektywnie, jakby z dystansu na tworzywo swej pracy, to znaczy obraz, bryłę itd. Dotąd ta praca jest rzemiosłem, wykonywanym według umiejętności, większej, czy mniejszej, talentu, czy wykształcenia fachowego. Ale jest moment, który następuje po pewnym okresie przebiegu pracy, gdy wchodzi się niejako w trans. Wtedy usuwa się sprzed nas płaszczyzna płótna i materiał gliny, a zaczynamy jakby odwracać 'psychiczne oczy' do wewnątrz, formować rzeczywistość pod swoimi powiekami. Praca wtedy w pewnym stopniu (zależnie od indywidualnych możliwości artysty) staje się automatycznym odmalowywaniem – swojej własnej wizji. Można śmiało powiedzieć, że zawsze dobra praca artystyczna, powstaje z pozowania”.
– MARIAN KONARSKI

Studiował od 1928 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego oraz u Xawerego Dunikowskiego. Członek ruchu Rogatego Serca prowadzonego przez Stanisława Szukalskiego. Z powodu uczestnictwa w powyższej organizacji został relegowany z uczelni w 1929 roku. Swoją edukację artystyczną kontynuował w ramach tego ruchu, przyjmując pseudonim artystyczny „Marzyn”. Oprócz działalności plastycznej w 1928 zadebiutował jako poeta w krakowskim ilustrowanym Kurierze Codziennym wydając poemat „Naprzeciw radości”. Od 1948 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zorganizował ognisko malarskie dla dzieci w Domu Kultury w Chrzanowie. Prowadził grupę artystyczną Rodzimej Twórczości GART w Krakowie, Założył Grupę Plastyczną „Zdrój” w Krzeszowicach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

31
Marian (Marzyn) KONARSKI (1909 - 1998)

"Da capo al fine", 1955 r.

akwarela, gwasz/tektura, 77 x 50 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'M.Konarski 29. III. 55'
na odwrociu nalepka z opisem obrazu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Dopóki maluje się, rysuje, rzeźbi, spoglądając obiektywnie, jakby z dystansu na tworzywo swej pracy, to znaczy obraz, bryłę itd. Dotąd ta praca jest rzemiosłem, wykonywanym według umiejętności, większej, czy mniejszej, talentu, czy wykształcenia fachowego. Ale jest moment, który następuje po pewnym okresie przebiegu pracy, gdy wchodzi się niejako w trans. Wtedy usuwa się sprzed nas płaszczyzna płótna i materiał gliny, a zaczynamy jakby odwracać 'psychiczne oczy' do wewnątrz, formować rzeczywistość pod swoimi powiekami. Praca wtedy w pewnym stopniu (zależnie od indywidualnych możliwości artysty) staje się automatycznym odmalowywaniem – swojej własnej wizji. Można śmiało powiedzieć, że zawsze dobra praca artystyczna, powstaje z pozowania”.
– MARIAN KONARSKI

Studiował od 1928 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego oraz u Xawerego Dunikowskiego. Członek ruchu Rogatego Serca prowadzonego przez Stanisława Szukalskiego. Z powodu uczestnictwa w powyższej organizacji został relegowany z uczelni w 1929 roku. Swoją edukację artystyczną kontynuował w ramach tego ruchu, przyjmując pseudonim artystyczny „Marzyn”. Oprócz działalności plastycznej w 1928 zadebiutował jako poeta w krakowskim ilustrowanym Kurierze Codziennym wydając poemat „Naprzeciw radości”. Od 1948 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zorganizował ognisko malarskie dla dzieci w Domu Kultury w Chrzanowie. Prowadził grupę artystyczną Rodzimej Twórczości GART w Krakowie, Założył Grupę Plastyczną „Zdrój” w Krzeszowicach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.