POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Małopolska

Rok 1905 stanowi bardzo ważny okres w działalności artystycznej Wlastimila Hofmana. Wówczas wraz z Witoldem Wojtkiewiczem, Leopoldem Gottliebem, Mieczysławem Jakimowiczem i Janem Rembowskim założył nowe stowarzyszenie – „Grupę Pięciu”. Artyści ci w analogiczny sposób rozumieli otaczającą ich rzeczywistość. Twórczość plastyczną pojmowali w kontekście popularnej na przełomie wieków koncepcji korespondencji sztuk. Idea popularyzowana już znacznie wcześniej, chociażby przez Richarda Wagnera, pobudzała na nowo umysły twórców. Gesamtkunstwerk czy correspondance des arts – totalne dzieło sztuki, o tym myśleli członkowie wzmiankowanej grupy. Ta liryczna synteza sztuk towarzyszyć będzie Hofmanowi do końca życia. Dwie młode bohaterki prezentowanej pracy ukazane zostały podczas czytania książki. Zatopione w lekturze zdają się nie dostrzegać zupełnie otaczającej je rzeczywistości. Nastrojowe, zasnute impresyjnie malowanymi chmurami niebo i majaczący w oddali fragment pejzażu odpowiadać mogą odczytywanym właśnie w myślach dziewcząt wersetom utworu literackiego. Tak właśnie dokonuje się w kompozycji artysty pewnego rodzaju synteza, w której splatają się malarstwo i literatura dopełniane wyczuwalnymi w podświadomości obserwatora akordami lirycznej muzyki.

W latach 1895-99 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego, Józefa Unierzyskiego i Jana Stanisławskiego. Lata 1899-1901 spędził w paryskiej Academie des Beaux-Arts u Jean-Léon Gerôme`a. Podczas II wojny światowej był w ZSSR, Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie, a następnie przeniósł się do Szklarskiej Poręby. Należał m.in. do TAP "Sztuka", Grupy Zero, Grupy Pięciu oraz "Secesji" wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała symboliczna twórczość Jacka Malczewskiego. Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Jego modelami byli często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego pracach ponadczasową godność.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

01
Wlastimil HOFMAN (1881 - 1970)

Czytające dziewczynki, 1923

olej/tektura, 48,5 x 70 cm
sygnowany i datowany wewnątrz kompozycji: 'Wlastimil Hofman | 1923'
na odwrociu pieczątka z zakładu ramiarskiego: 'Wytwórnia ram stylowych | B. GUŁA | Lwów, Romanowicza 10' oraz papierowa nalepka aukcyjna

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Małopolska

Rok 1905 stanowi bardzo ważny okres w działalności artystycznej Wlastimila Hofmana. Wówczas wraz z Witoldem Wojtkiewiczem, Leopoldem Gottliebem, Mieczysławem Jakimowiczem i Janem Rembowskim założył nowe stowarzyszenie – „Grupę Pięciu”. Artyści ci w analogiczny sposób rozumieli otaczającą ich rzeczywistość. Twórczość plastyczną pojmowali w kontekście popularnej na przełomie wieków koncepcji korespondencji sztuk. Idea popularyzowana już znacznie wcześniej, chociażby przez Richarda Wagnera, pobudzała na nowo umysły twórców. Gesamtkunstwerk czy correspondance des arts – totalne dzieło sztuki, o tym myśleli członkowie wzmiankowanej grupy. Ta liryczna synteza sztuk towarzyszyć będzie Hofmanowi do końca życia. Dwie młode bohaterki prezentowanej pracy ukazane zostały podczas czytania książki. Zatopione w lekturze zdają się nie dostrzegać zupełnie otaczającej je rzeczywistości. Nastrojowe, zasnute impresyjnie malowanymi chmurami niebo i majaczący w oddali fragment pejzażu odpowiadać mogą odczytywanym właśnie w myślach dziewcząt wersetom utworu literackiego. Tak właśnie dokonuje się w kompozycji artysty pewnego rodzaju synteza, w której splatają się malarstwo i literatura dopełniane wyczuwalnymi w podświadomości obserwatora akordami lirycznej muzyki.

W latach 1895-99 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego, Józefa Unierzyskiego i Jana Stanisławskiego. Lata 1899-1901 spędził w paryskiej Academie des Beaux-Arts u Jean-Léon Gerôme`a. Podczas II wojny światowej był w ZSSR, Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie, a następnie przeniósł się do Szklarskiej Poręby. Należał m.in. do TAP "Sztuka", Grupy Zero, Grupy Pięciu oraz "Secesji" wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała symboliczna twórczość Jacka Malczewskiego. Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Jego modelami byli często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego pracach ponadczasową godność.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.