W 1915 r. przerwał studia na Politechnice Lwowskiej, wstępując do Legionów. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej walczył na froncie włoskim. Po 1918 r. ukończył politechnikę i studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po studiach został wykładowcą rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie. W 1933 był inicjatorem powstania Związku Artystów-Plastyków i Miłośników Sztuki "Orion".Po 1945 przeniósł się do Krakowa, a 1957 zamieszkał w Łodzi.

8
Geza ROZMUS (1898-1980)

CZWÓRKA

Akwarela, papier; 29 x 43 cm (w świetle p-p)
Sygnowany p.d.: Geza Rozmus


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1915 r. przerwał studia na Politechnice Lwowskiej, wstępując do Legionów. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej walczył na froncie włoskim. Po 1918 r. ukończył politechnikę i studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po studiach został wykładowcą rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie. W 1933 był inicjatorem powstania Związku Artystów-Plastyków i Miłośników Sztuki "Orion".Po 1945 przeniósł się do Krakowa, a 1957 zamieszkał w Łodzi.