Litewski malarz, grafik i historyk sztuki. W latach 1949-53 studiował na wydziale ceramiki w Szkole Sztuk Pięknych. W 1959 ukończył studia na wydziale malarstwa w Litewskim Państwowym Instytucie Sztuki. Lata 60., 70. i 80. to czas intensywnych wystaw indywidualnych i zbiorowych: w Wilnie, Holandii, na Białorusi, na Łotwie i w Polsce. W latach 1965-1988 uczył w Litewskiej Szkole Sztuki M.K. Čiurlionis. Malował przede wszystkim kompozycje historyczne i mitologiczne, portrety i pejzaże. Ważnym działem w jego twórczości była także grafika; są to przede wszystkim ilustracje książkowe i plakaty. Prace graficzne cechuje zmierzanie w kierunku konstruktywizmu i deformacja kształtów. Prace artysty znajdują się w zbiorach Litewskiego Muzeum Sztuki, Litewskim Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionis oraz w polskich, francuskich, rosyjskich i amerykańskich kolekcjach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

154
Vincas KISARAUSKAS (1934 Augmenai - 1988 Nowy Jork)

Cztery ilustracje do Anabasis S. J. Perse'a, 1973-1978 r.

1) linoryt/papier, 28,5 x 23,5 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: ' S.J. Perse "Anabasis" [nieczytelnie] e.d.a sygnatura [nieczytelnie] 1973'
2) linoryt/papier, 28 x 22,5 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'opis [nieczytelnie] S.J. Perse - "Anabasis" sygnatura [nieczytelnie] 77-78 Vi.'
3) linoryt/papier, 29 x 20 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'sygnatura [nieczytelnie] 1973' S.J. Perse "Anabasis" e.d.a'
4) linoryt/papier, 23,9 x 21 cm (zadruk), sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: 'sygnatura [nieczytelnie] 1973S.J.Perse "Anabasis ilustr." eda'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Litewski malarz, grafik i historyk sztuki. W latach 1949-53 studiował na wydziale ceramiki w Szkole Sztuk Pięknych. W 1959 ukończył studia na wydziale malarstwa w Litewskim Państwowym Instytucie Sztuki. Lata 60., 70. i 80. to czas intensywnych wystaw indywidualnych i zbiorowych: w Wilnie, Holandii, na Białorusi, na Łotwie i w Polsce. W latach 1965-1988 uczył w Litewskiej Szkole Sztuki M.K. Čiurlionis. Malował przede wszystkim kompozycje historyczne i mitologiczne, portrety i pejzaże. Ważnym działem w jego twórczości była także grafika; są to przede wszystkim ilustracje książkowe i plakaty. Prace graficzne cechuje zmierzanie w kierunku konstruktywizmu i deformacja kształtów. Prace artysty znajdują się w zbiorach Litewskiego Muzeum Sztuki, Litewskim Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionis oraz w polskich, francuskich, rosyjskich i amerykańskich kolekcjach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.