Aleksandra Jachtoma znana jest przede wszystkim z tworzenia ascetycznych, bardzo minimalistycznych, często monochromatycznych abstrakcji geometrycznych. Jej prace tworzą spójną całość, będącą przede wszystkim opowieścią o kolorze i możliwościach, a także sile oddziaływania. Sama artystka miała bardzo trudne życie: urodziła się w rodzinie chłopskiej jako jedno z pięciorga dzieci, a w wieku 9 lat została sierotą. Mimo to udało jej się skończyć liceum pedagogiczne w Zamościu w 1952 roku. Po maturze rozpoczęła pracę nauczycielki rysunku w szkole podstawowej w Lublinie. W rok później rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1953 rozpoczęła studia na drugim roku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kontynuowała je potem, już na piątym roku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u prof. Kazimierza Tomorowicza, kończąc w roku 1958 dyplomem z wyróżnieniem. Przez lata malarstwo było dla niej realizacją ogromnej, wewnętrznej potrzeby i jednocześnie - wielkiej pasji. W jednym z tekstów pisała: "Maluję obrazy, ponieważ tego, co chciałabym powiedzieć, nie potrafię wyrazić w jakikolwiek inny sposób. Ta dobrowolna, nakazana jedynie przez wewnętrzny przymus praca jest jednocześnie tą pracą, której nie potrafiłabym się wyrzec, ani porzucić. Jest w niej bowiem coś, co trzyma mnie przy życiu w najtrudniejszych momentach; jest najbardziej żmudny trud, ale i najpełniejsza radość. Jeśli słowo 'dostojeństwo' winno określać każdą pracę, to przede wszystkim - dotyczy ono pracy artysty, gdyż daje ona najgłębsze poczucie wolności. Każdy obraz bowiem jest budowaniem świata od początku, od punktu zerowego, bezustannym podejmowaniem coraz to nowych decyzji, ustawiczną, mozolną wspinaczką na szczyt zwany 'twórczością'".
Skończyła studia w krakowskiej, a następnie w warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni K. Tomorowicza w 1958 r. Była członkiem warszawskiej grupy "Rekonesans" założonej w 1963 r. Zajmowała się problemem koloru i światła. Tworzy zdyscyplinowane kompozycje ze skondensowanych jednolitych plam. Matematyczny rygor jest w nich zmiękczony delikatnością rozwiązań barwnych. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

34
Aleksandra JACHTOMA (ur. 1932r.)

Czerwone pole, 1994 r.

olej/płótno, 111 x 83,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'ALEKSANDRA JACHTOMA | WYM 111 x 83,5 | TECH. OLEJ | ROK 20. 10. 1994’
na odwrociu naklejka z Galerii Art Consulting Stefana Szydłowskiego

POCHODZENIE:
- galeria Stefana Szydłowskiego, Warszawa
- kolekcja instytucjonalna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Aleksandra Jachtoma znana jest przede wszystkim z tworzenia ascetycznych, bardzo minimalistycznych, często monochromatycznych abstrakcji geometrycznych. Jej prace tworzą spójną całość, będącą przede wszystkim opowieścią o kolorze i możliwościach, a także sile oddziaływania. Sama artystka miała bardzo trudne życie: urodziła się w rodzinie chłopskiej jako jedno z pięciorga dzieci, a w wieku 9 lat została sierotą. Mimo to udało jej się skończyć liceum pedagogiczne w Zamościu w 1952 roku. Po maturze rozpoczęła pracę nauczycielki rysunku w szkole podstawowej w Lublinie. W rok później rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1953 rozpoczęła studia na drugim roku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kontynuowała je potem, już na piątym roku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych u prof. Kazimierza Tomorowicza, kończąc w roku 1958 dyplomem z wyróżnieniem. Przez lata malarstwo było dla niej realizacją ogromnej, wewnętrznej potrzeby i jednocześnie - wielkiej pasji. W jednym z tekstów pisała: "Maluję obrazy, ponieważ tego, co chciałabym powiedzieć, nie potrafię wyrazić w jakikolwiek inny sposób. Ta dobrowolna, nakazana jedynie przez wewnętrzny przymus praca jest jednocześnie tą pracą, której nie potrafiłabym się wyrzec, ani porzucić. Jest w niej bowiem coś, co trzyma mnie przy życiu w najtrudniejszych momentach; jest najbardziej żmudny trud, ale i najpełniejsza radość. Jeśli słowo 'dostojeństwo' winno określać każdą pracę, to przede wszystkim - dotyczy ono pracy artysty, gdyż daje ona najgłębsze poczucie wolności. Każdy obraz bowiem jest budowaniem świata od początku, od punktu zerowego, bezustannym podejmowaniem coraz to nowych decyzji, ustawiczną, mozolną wspinaczką na szczyt zwany 'twórczością'".
Skończyła studia w krakowskiej, a następnie w warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni K. Tomorowicza w 1958 r. Była członkiem warszawskiej grupy "Rekonesans" założonej w 1963 r. Zajmowała się problemem koloru i światła. Tworzy zdyscyplinowane kompozycje ze skondensowanych jednolitych plam. Matematyczny rygor jest w nich zmiękczony delikatnością rozwiązań barwnych. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.