LITERATURA:
Wielość w jedności. Techniki wklęsłodrukowe w Polsce po 1900 roku, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 2012, nr kat. 199
Jan Kotłowski, Jerzy Hoppen. Rytownik, Toruń 1991, s. 42, poz. 70
Wojciech Jakubowski - Jerzy Hoppen. Epitafium, "Rocznik Toruński" nr 5 (1971), s. 185

Malarz, grafik, kształcił się w krakowskiej ASP, w Petersburgu i Paryżu. Był profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetów w Wilnie i Toruniu. Twórca graficznej "Szkoły wileńskiej". Główny obszar jego twórczości to grafika artystyczna i użytkowa; kompozycje dekoracyjne i portrety. Był członkiem WTAP, Warszawskiego Towarzystwa Graficznego, Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kustoszem Muzeum WTPN. Wystawiał Wilnie i z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył w szeregu wystaw graficznych ogólnopolskich oraz w prezentacjach sztuki polskiej za granicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

139
Jerzy HOPPEN (1891-1969)

"Czaty", 1955

akwaforta, miękki werniks/papier, 38,5 x 28,5 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Hoppen', opisana l.d.: 'Czaty'
ilustracja do "Czatów" Adama Mickiewicza

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
Wielość w jedności. Techniki wklęsłodrukowe w Polsce po 1900 roku, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 2012, nr kat. 199
Jan Kotłowski, Jerzy Hoppen. Rytownik, Toruń 1991, s. 42, poz. 70
Wojciech Jakubowski - Jerzy Hoppen. Epitafium, "Rocznik Toruński" nr 5 (1971), s. 185

Malarz, grafik, kształcił się w krakowskiej ASP, w Petersburgu i Paryżu. Był profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetów w Wilnie i Toruniu. Twórca graficznej "Szkoły wileńskiej". Główny obszar jego twórczości to grafika artystyczna i użytkowa; kompozycje dekoracyjne i portrety. Był członkiem WTAP, Warszawskiego Towarzystwa Graficznego, Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kustoszem Muzeum WTPN. Wystawiał Wilnie i z Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył w szeregu wystaw graficznych ogólnopolskich oraz w prezentacjach sztuki polskiej za granicą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.