320
[CZARNOHORA].

Widok pasma Czarnohory z Dietuła, jednego z bocznych ramion Kostrzycy [...]. Reprod. fotografii form. 8,2x47,5 na ark. 23x59,2 cm (Panorama Czarnohory wykonana przez Tadeusza Wilczyńskiego 20 X 1930 (taka data w podpisie pod zdjęciem), wydana w Warszawie w 1931 w Drukarni i Litografii Jan Cotty w 25 egzemplarzach (patrz rachunek za wykonanie nakładu
poz. 392 w katalogu naszej aukcji nr 75). Pod zdjęciem opis poszczególnych szczytów i przełęczy, poniżej krótki tekst objaśniający (w 3 wersach). Druk na papierze kredowym. Wyra¼ne załamanie narożnika, poza tym stan dobry. Rzadkie)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji