Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studia ukończył na Uniwersytecie Świętokrzyskim, w rodzinnym mieście w latach 2000-2005 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalności - malarstwo sztalugowe, w pracowni profesor Ewy Pełki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Zdobywca pierwszej nagrody w konkursie ""Przedwiośnie 34"" na najlepszego twórcę regionu świętokrzyskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

97
Wojciech NACZELNIK (ur. 1967)

Cykl: Przemijanie XXVII, 2013 r.

olej/płótno, 73 x 105 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'W. Naczelnik 2013'
opisany na odwrociu: 'WOJCIECH NACZELNIK | 2013 | CYKL: PRZEMIJANIE XXVII'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studia ukończył na Uniwersytecie Świętokrzyskim, w rodzinnym mieście w latach 2000-2005 na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, o specjalności - malarstwo sztalugowe, w pracowni profesor Ewy Pełki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
Zdobywca pierwszej nagrody w konkursie ""Przedwiośnie 34"" na najlepszego twórcę regionu świętokrzyskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.