Pochodzenie:
– prywatna kolekcja w Polsce;
– prywatna kolekcja w Czechach.

Cyganie w drodze są znakomitym przykładem rodzajowego malarstwa Franciszka Streitta i przewijającego się w jego twórczości wątku „cygańskiego“.
Ten duży, reprezentacyjny format sugeruje, że artysta malował Cyganów z przeznaczeniem na wystawę.
Z dużym prawdopodobieństwem można go wiązać z płótnem Ein schlechter Weg, które w 1877 r. zostało zakupione przez monachijski Kunstverein i które w rok później wylosował Ludwig, książę Bawarii (H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 89).
Napomknąć również warto, że tych samych modeli odnajdujemy i na innych płótnach artysty; młoda kobieta i kędzierzawy chłopczyk są, na przykład, bohaterami obrazu Bez jutra, reprodukowanego w 1878 w „Tygodniku Ilustrowanym“ (1. półrocze, s. 13).
Sam motyw Cyganów w drodze powtarzał artysta także i w latach późniejszych, przypomnieć tu można choćby obraz, wystawiony w Agra-Art w roku 2005 (www.agraart.
pl; patrz też: „Tygodnik Ilustrowany“ 1887 1. półrocze, il. s. 384).

07
Franciszek STREITT (1839 - 1890)

CYGANIE W DRODZE, 1877

olej, płótno, 77,5 x 150 cm
sygn. l.d.: F. Streitt | 877

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

13.06.2021

19:00

Sprzedane 110 000 zł (132 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 110 000 zł
Estymacja: 150 000 - 200 000 zł

Pochodzenie:
– prywatna kolekcja w Polsce;
– prywatna kolekcja w Czechach.

Cyganie w drodze są znakomitym przykładem rodzajowego malarstwa Franciszka Streitta i przewijającego się w jego twórczości wątku „cygańskiego“.
Ten duży, reprezentacyjny format sugeruje, że artysta malował Cyganów z przeznaczeniem na wystawę.
Z dużym prawdopodobieństwem można go wiązać z płótnem Ein schlechter Weg, które w 1877 r. zostało zakupione przez monachijski Kunstverein i które w rok później wylosował Ludwig, książę Bawarii (H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 89).
Napomknąć również warto, że tych samych modeli odnajdujemy i na innych płótnach artysty; młoda kobieta i kędzierzawy chłopczyk są, na przykład, bohaterami obrazu Bez jutra, reprodukowanego w 1878 w „Tygodniku Ilustrowanym“ (1. półrocze, s. 13).
Sam motyw Cyganów w drodze powtarzał artysta także i w latach późniejszych, przypomnieć tu można choćby obraz, wystawiony w Agra-Art w roku 2005 (www.agraart.
pl; patrz też: „Tygodnik Ilustrowany“ 1887 1. półrocze, il. s. 384).