Studia na UMK w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom z grafiki warsztatowej otrzymała w 1970r. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i tkaniną. Ma na swoim koncie 5 wystaw indywidualnych, wiele zbiorowych, Uczestniczyła w plenerach i wystawach poplenerowych. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień m.in. I. nagrodę w konkursie “Obraz Roku", DKTK, 1988, I. nagrodę w konkursie "Impresje Włocławskie, DKTK, 1997. Należy do ZPAP w Bydgoszczy.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

77
Janina TWARDY (ur. 1943)

Cukrownia - Brześć Kujawski, 1978 r.

linoryt/papier, 31 x 45 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: ' "Cukrownia - Brześć Kujawski" LINORYT 3/5 Janina Twardy 1978 r.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studia na UMK w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych. Dyplom z grafiki warsztatowej otrzymała w 1970r. Zajmuje się grafiką, rysunkiem i tkaniną. Ma na swoim koncie 5 wystaw indywidualnych, wiele zbiorowych, Uczestniczyła w plenerach i wystawach poplenerowych. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień m.in. I. nagrodę w konkursie “Obraz Roku", DKTK, 1988, I. nagrodę w konkursie "Impresje Włocławskie, DKTK, 1997. Należy do ZPAP w Bydgoszczy.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.