STAN ZACHOWANIA:
ubytek na krawędzi szklanego wkładu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

44
Cukiernica, 1 poł. XX w.

plater, szkło, 22 x 16,5 x 13 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Ambasadora Peru

08.09.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 200 - 1 500 zł

STAN ZACHOWANIA:
ubytek na krawędzi szklanego wkładu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.