Wojciech Firek latach 1965-71 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Od roku 1972-74 był asystentem na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2005 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Uprawiał rzeźbę pomnikową, portretową i kameralną. Jego głównym założeniem twórczym było wyrażenie idei muzyki środkami plastycznymi. W swoich pracach najczęściej łączył drewno z mosiądzem, co stworzyło indywidualną stylistykę artysty. Wziął udział w ponad 150 wystawach, konkursach, projektach i realizacjach środowiskowych, ogólnopolskich i około 100 międzynarodowych. Jego prace były eksponowane lub znajdują się w większości krajów europejskich oraz w Kanadzie, USA, Watykanie.
Wojciech Firek latach 1965-71 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Od roku 1972-74 był asystentem na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2005 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Uprawiał rzeźbę pomnikową, portretową i kameralną. Jego głównym założeniem twórczym było wyrażenie idei muzyki środkami plastycznymi. W swoich pracach najczęściej łączył drewno z mosiądzem, co stworzyło indywidualną stylistykę artysty. Wziął udział w ponad 150 wystawach, konkursach, projektach i realizacjach środowiskowych, ogólnopolskich i około 100 międzynarodowych. Jego prace były eksponowane lub znajdują się w większości krajów europejskich oraz w Kanadzie, USA, Watykanie.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
Wojciech FIREK (1944 Myślenice - 2015 Myślenice)

Cosmic - Jazzman, 1990 r.

drewno, metal, 34 x 14 x 26 cm
opisany na tabliczce: 'WOJCIECH FIREK | COSMIC - JAZZMAN | 1990'
na odwrociu papierowa nalepka z nieczytelnym stemplem oraz numerami inwentarzowymi
POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wojciech Firek latach 1965-71 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Od roku 1972-74 był asystentem na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2005 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Uprawiał rzeźbę pomnikową, portretową i kameralną. Jego głównym założeniem twórczym było wyrażenie idei muzyki środkami plastycznymi. W swoich pracach najczęściej łączył drewno z mosiądzem, co stworzyło indywidualną stylistykę artysty. Wziął udział w ponad 150 wystawach, konkursach, projektach i realizacjach środowiskowych, ogólnopolskich i około 100 międzynarodowych. Jego prace były eksponowane lub znajdują się w większości krajów europejskich oraz w Kanadzie, USA, Watykanie.
Wojciech Firek latach 1965-71 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w pracowniach prof. Jacka Pugeta i prof. Mariana Koniecznego. Od roku 1972-74 był asystentem na Wydziale Rzeźby w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 2005 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Uprawiał rzeźbę pomnikową, portretową i kameralną. Jego głównym założeniem twórczym było wyrażenie idei muzyki środkami plastycznymi. W swoich pracach najczęściej łączył drewno z mosiądzem, co stworzyło indywidualną stylistykę artysty. Wziął udział w ponad 150 wystawach, konkursach, projektach i realizacjach środowiskowych, ogólnopolskich i około 100 międzynarodowych. Jego prace były eksponowane lub znajdują się w większości krajów europejskich oraz w Kanadzie, USA, Watykanie.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.