620
Copeland & Garrett

Patera ze scenami rodzajowymi
fajans, kalka; 18 x 29,5 x 26,5 cm;
sygn. na spodzie: COPELAND & GARRETT / LATE / SPODE / RAY OF NAPLES;
koniec XIX, pocz. XX w.

Zobacz katalog

REMPEX

29. Aukcja Wyprzedażowa - ze Zbiorów Kolekcjonera

22.09.2021

17:00

Sprzedane 200 zł (240 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 200 zł