STAN ZACHOWANIA:
zarysowania na brzuścu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

4768
Cooler na nodze, 2 poł. XX w.

Kayser Krefeld
plater, 45,5 x 20 cm
na spodzie oznaczenie wytwórni

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Alkoholowe galanterie - aukcja online

15.09.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 600 - 2 400 zł

STAN ZACHOWANIA:
zarysowania na brzuścu

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.