PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.

4767
Cooler, 2 poł. XX w.

Christofle, Francja
plater, 20,7 x 23,5 x 19,7 cm
pod spodem oznaczenia wytwórni: znak graficzny '32' | 'CHRISTOFLE' | '2981309'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Alkoholowe galanterie - aukcja online

15.09.2021

16:00

Sprzedane 1 000 zł (1 200 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 500 zł

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.