Włodzimierz Tetmajer był żarliwym katolikiem, nic więc dziwnego, że duża część jego dorobku artystycznego poświęcona jest wątkom religijnym. Co prawda sławę zyskał dzięki licznym realizacjom monumentalnych polichromii kościelnych i witraży, jednak w malarstwie sztalugowym również możemy znaleźć liczne obrazy o motywach religijnych. Do tych dzieł zalicza się również prezentowane powyżej płótno Chrystus w domu Marii i Marty. Artysta przeniósł biblijną scenę z Betanii do bronowickiej wsi. Scena rozgrywa się przed chałupą w cieniu wielkich, rosnących poza kadrem, drzew, o czym świadczy przygaszona kolorystyka i tylko nieliczne mocne plamy barwne. Intensywnym światłem letniego słońca artysta oświetliłścianę chałupy podkreślając tym samym najważniejszą postać tej kompozycji – Chrystusa. Jezus strudzony drogą zaszedł do domu Marty i Marii, wokół niego zebrały się wiejskie kobiety i dzieci. Marta krząta się, chcąc Mu usłużyć, jej siostra zaś usiadła u stóp Pana i słucha. Z lewej strony stoi chłopka z dzieckiem w błękitnym ubranku i słomkowym kapeluszu – to zapewne żona i jeden z synów artysty. Tetmajer często bowiem portretował członków swojej rodziny, wplatając ich w sceny z życia codziennego Bronowic (np. Wesele w Bronowicach, 1912;
Różaniec, ok. 1905).
W 2001 roku na grudniowej aukcji prezentowaliśmy obraz zatytułowany Wesele (patrz obok). Przedstawia on bajecznie kolorową scenę z podkrakowskiego wesela. Wśród tłumu zebranych przed chałupą wieśniaków i strojnych drużbów na koniach, z prawej strony rozpoznać można sylwetki żony, teścia i dzieci artysty.

39
Włodzimierz TETMAJER (1862 Harklowa - 1923 Kraków)

CHRYSTUS W DOMU MARII I MARTY, ok. 1905

olej, grube płótno, 71,5 x 99,2 cm
sygn p.d.: WT [inicjały łączone]

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

13.06.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 350 000 zł
Estymacja: 400 000 - 500 000 zł

Włodzimierz Tetmajer był żarliwym katolikiem, nic więc dziwnego, że duża część jego dorobku artystycznego poświęcona jest wątkom religijnym. Co prawda sławę zyskał dzięki licznym realizacjom monumentalnych polichromii kościelnych i witraży, jednak w malarstwie sztalugowym również możemy znaleźć liczne obrazy o motywach religijnych. Do tych dzieł zalicza się również prezentowane powyżej płótno Chrystus w domu Marii i Marty. Artysta przeniósł biblijną scenę z Betanii do bronowickiej wsi. Scena rozgrywa się przed chałupą w cieniu wielkich, rosnących poza kadrem, drzew, o czym świadczy przygaszona kolorystyka i tylko nieliczne mocne plamy barwne. Intensywnym światłem letniego słońca artysta oświetliłścianę chałupy podkreślając tym samym najważniejszą postać tej kompozycji – Chrystusa. Jezus strudzony drogą zaszedł do domu Marty i Marii, wokół niego zebrały się wiejskie kobiety i dzieci. Marta krząta się, chcąc Mu usłużyć, jej siostra zaś usiadła u stóp Pana i słucha. Z lewej strony stoi chłopka z dzieckiem w błękitnym ubranku i słomkowym kapeluszu – to zapewne żona i jeden z synów artysty. Tetmajer często bowiem portretował członków swojej rodziny, wplatając ich w sceny z życia codziennego Bronowic (np. Wesele w Bronowicach, 1912;
Różaniec, ok. 1905).
W 2001 roku na grudniowej aukcji prezentowaliśmy obraz zatytułowany Wesele (patrz obok). Przedstawia on bajecznie kolorową scenę z podkrakowskiego wesela. Wśród tłumu zebranych przed chałupą wieśniaków i strojnych drużbów na koniach, z prawej strony rozpoznać można sylwetki żony, teścia i dzieci artysty.