STAN ZACHOWANIA:
naprawiane pęknięcie w partii ramienia krzyża

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

4451
Bolesław ADAMIAK (1935 - 1984)

Chrystus na krzyżu błogosławiący wędrowca

drewno polichromowane, 36,5 x 21 x 10 cm
sygowany i opisany na spodzie: 'Adamiak | Bolesław | 22 353 Siedliska I'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

STAN ZACHOWANIA:
naprawiane pęknięcie w partii ramienia krzyża

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.